ZUMBA ZUMBA ZUMBA - GOŚCIE SPECJALNI STEFAN JAKÓBCZYK I ŁUKASZ GRABOWSKI

 24 May
 Zespół Szkół nr 1 w Elblągu
 ul. Korczaka 34 - 82-300 - Elblag - Poland
 Sylwia Majewska
Tych fantastycznych mężczyzn, chyba nie muszę Wam przedstawiać? :D Stefan Jakóbczyk i Łukasz Grabowski rozpalą parkiet do czerwoności tym razem w Elblągu ;) NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ!!!! REZERWUJCIE TERMIN!!! CZEKAMY NA WAS!!! LOKALIZACJA: ELBLĄG CENA: 35 ZŁ ZAPISY: Drogą mailową na adres: zumba.sm@wp.pl Należy dokonać przelewu na konto: ING BANK ŚLĄSKI 87 1050 1764 1000 0092 0247 3170 SM DANCE STUDIO SYLWIA MAJEWSKA w tytule przelewu: "Master Class Elbląg" Nie będą uwzględniane zapisy poprzez posty i klikniecie "wezmę udział" w wydarzeniu i na fb, smsem, prywatne wiadomości, gołębiem pocztowym, oralne i inne skierowane do organizatora lub instruktorów prowadzących. Zapisy wyłącznie drogą mailową na adres: zumba.sm@wp.pl Regulamin wydarzenia – 24.05.2015 Elbląg 1. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu wstępu. Wyjątki mogą stanowić zaproszeni goście, obsługa wydarzenia, przedstawiciele mediów sprawujących patronat nad wydarzeniem oraz osoby wskazane przez organizatora. 2. W wydarzeniu może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w maratonie za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoba poniżej 15 roku życia może uczestniczyć w wydarzeniu pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego. 3. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności danych osobowych uczestnika z danymi na liście zapisów. 4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. 5. Członkiem wydarzenia zostaje osoba, która jest dobrego stanu zdrowia i nie cierpi na żadne choroby utrudniające wykonywanie ćwiczeń. 6. Cena wstępu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoba biorąca udział w wydarzeniu oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nią ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. 7. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. 8. Osoba korzysta z zajęć na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług Organizatora. 9. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia gumy. 10. Opłata za wstęp nie podlega zwrotowi ani w całości ani w części w przypadku rezygnacji lub niekorzystania z ćwiczeń. 11. Organizator wydarzenia nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie (w tym również w szatni). 12. Użytkowanie sal, pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach. 13. Zniszczenie mienia w salach udostępnionych do odbycia się wydarzenia spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną. 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku niewystarczającej liczby zapisanych osób. Osoby zapisane będą mogły ubiegać się u Organizatora o zwrot kosztu wstępu. 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbędzie się wydarzenie. 16. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, internet, materiały reklamowe). 17. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz rejestrowania zapisów wideo. Wyjątki mogą stanowić przedstawiciele mediów sprawujących patronat nad imprezą oraz osoby wskazane przez organizatora. 18. Organizator wydarzenia określa limit uczestniczących w nim osób. 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu osobom niepożądanym bez podania uzasadnienia. 20. Dokonanie zgłoszenia i udział w wydarzeniach organizowanych przez SM DANCE STUDIO jest RÓWNOZNACZNY z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo NIEODPŁATNEJ zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich zajęć oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach. 21. Wnosząc opłatę za wstęp uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.

More Events In Elblag

 15 November, Tuesday
 Elblag
 17 May, Wednesday
 Elblag
 17 May, Wednesday
 Elblag
 09 December, Friday
 Elblag
 03 November, Thursday
 Elblag