Zondag van de H.Drieëenheid, Wamel

 30 May
 Wamel, Netherlands
  - 6659 - -
 Schola Cantorum Tiel
Gregoriaanse gezangen van deze zondag. De Schola zingt deze gezangen voor het eerste in de Dominicus.

More Events In

 15 December, Thursday