Zmieńmy zasady obrony koniecznej!

 01 June
 Polska
  - - -
 Marcin Szczurowski
Dzisiejszy stan prawny pozwala karać uczciwych ludzi, którzy stają w obronie życia swojego i bliskich. Bez względu na dysproporcję siły między przestępcami a poszkodowanymi. Nie godzimy się na taką sytuację. Nie pozwól nikomu krzywdzić Twojej rodziny! Przygotowujemy projekt zmian w Kodeksie Karnym w zakresie obrony koniecznej. Organizujemy grupę ekspercką. Potrzebujemy wsparcia finansowego na koszty z tym związane. Gdyby każdy z nas przeznaczył kilka zł na ten cel, moglibyśmy podjąć skuteczne działania. Bądź z nami w dążeniu do sprawiedliwości! Zapisz się na to wydarzenie jeżeli chcesz mieć swój udział w dążeniu do normalności w Polsce. Proponujemy, aby przepis o obroni koniecznej brzmiał tak: autopoprawka 6: Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. § 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. § 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. §3a Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, jeżeli dobrem zagrożonym zamachem jest bezpieczeństwo powszechne, życie, zdrowie, wolność, wolność seksualna. § 4. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. § 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej osoby.

More Events In

 28 October, Friday
 
 28 October, Friday