Žižkov Sobě: 2′16” a pol ► VESMÍRNA ODYSEA (vstup zdarma)

 17 May
 Palác Akropolis
 Kubelíkova 27 - 130 00 - Prague - Czech Republic
 Žižkov Sobě
Najväčšou výzvou pri práci s detským orchestrom, zloženým z viac ako 20 detí, je dosiahnuť ticho. Naštudovanie slávnej skladby Johna Cagea 4′ 33′′ je v tomto zmysle nedosiahnuteľnejšie ako Bachove koncerty na jednej a Schönbergova dodekafónia na druhej strane. Tím okolo Mareka Piačeka sa však na to dal; aj keď s realisticky uskromnenými očakávaniami – s víziou detskej porcie. Súčasná opera vznikla spoluprácou detí a profesionálnych hudobníkov Slovenskej filharmónie v Bratislave. Ide pritom o rovnocennú spoluprácu, deti zažívajú seriózne účinkovanie v orchestri a súčasnú hudbu na vlastnej koži a profesionálni hudobníci seriózne pristupujú na túto hru. Hlavnými osami deja sú ticho a detské strašidelné príbehy; zvuky, ktoré sa pri tom objavujú, majú za úlohu vypĺňať medzery a štrbiny medzi nim. Výskyt disharmónii, kalov a hudobných usadenín je v diele prirodzeným javom a naozaj ničomu to nie je na škodu. Hudobného sprievodcu, ako a z čoho je opera zložená, si môžete prečítať: http://www.stanica.sk/…mirnaodysea/ Kompozícia a dirigent: Marek Piaček Réžia, dramaturgia, skladba, scenár, scénografia, lektorské vedenie a produkcia: Ivana Rumanová, Barbora Uríková, Hana Hudcovičová Lukšů, Martu Hlavajová, Marek Piaček Detskí účinkujúci: Ema Adamcová, Michal Bartošák, Gabriela Brezániová, Johanka Čierna, Matej Garčár, Nelli Horváthová, Terezka Kardošová, Carolina Knorst Da Silva, Nina Konáriková, Terezka Majdanová, Marína Majtánová, Simonka Mihalcová, Nelka Molnárová, Dorotka Ničíková, William John O’Brien, Šimon Papala, Natasha Sabolová, Alžbetka Sopčáková, Ema Starinská, Žofia Škvareková, Marcel Šimko, Martina Tinková, Tomáš Urík, Paulína Uríková, Mária Žideková, Dospelí účinkujúci: Zuzana Kolenová, Jakub Urík, filharmonici: Cyril Šikula – flauta, Karol Nitran – lesný roh, Marián Hrubý – husle Zvukové nahrávky a video: Algis Kaveckis, Dušan Dobiaš Technická spolupráca: Daniel Kozlík Premiéra: 4. 5. 2014, Stanica Žilina-Záriečie Ďalšie uvedenia: 23. 5. 2014, Divadlo Archa, Praha, Karaoke Europe Festival – Festival of Active Art 24. 5. 2014, Kabinet Můz, Brno, Festival Multiplace 25. 7. 2014, Stanica Žilina-Záriečie, Festival KioSK 28. a 29. 9. 2014, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Festival Divadelná Nitra 14. a 15. 11. 2014, Slovenská filharmónia, Bratislava Recenzie: “Evidentně se pracovalo s individualitami vystupujících dětí, které byly zapojeny do kompozice. Vyprávění vtipů, oblíbená lidová písnička – všechno je součástí vesmíru a nachází svoje místo i v hudbě. Vzniklo tak něco, co by se snad místo „site specific“ dalo nazvat „human specific“. Práce s hudebními citáty a jejich přetavováním k vlastnímu obrazu je pro Marka Piačeka charakteristická, tady k nim přibral ještě vlivy vypozorované a sesbírané během zkoušek – alespoň to tak vypadalo. Díky tomu jsme před sebou měli specifický obraz ideálu interpretační suverenity, která dělá to, co umí, a ještě má rezervu, takže se u toho netrápí.” Boris Klepal, mestohudby.cz. Celú recenziu nájdete TU. “…bola zábavným a intelektuálne vzrušujúcim dielom bez toho, aby z prítomnosti roztomilých detských hudobníkov robila emocionálny kalkul.” Martina Mašlárová, Divadelný časopis kød (8/2014)

More Events In Prague

 13 December, Tuesday
 Prague
 18 November, Friday
 Prague
 08 July, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague
 03 December, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague