XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELI KARTONOWYCH I PLASTIKOWYCH RADOM 5-7 czerwca 2015

 05 June
 Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom Dom Kultury IDALIN
  - - -
 Kmh Sokół
XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELI KARTONOWYCH I PLASTIKOWYCH RADOM 1. Organizatorami Konkursu są: Dom Kultury „Idalin” w Radomiu oraz Klub Modelarsko-Historyczny „Sokół” w Radomiu, a współorganizatorem Wydawnictwo „Renova-Model”. 2. Konkurs odbędzie się 5-7 czerwca 2015 r. w Domu Kultury „Idalin” w Radomiu. 3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim startować modelarze indywidualni i zrzeszeni z modelami kartonowymi i plastikowymi oraz z modelami wykonanymi od podstaw z dowolnych materiałów. 4. Konkurs zostanie rozegrany w kategoriach: standard i otwartej w klasach kartonowych i plastikowych /wykaz klas w załączniku/ w następujących grupach wiekowych: młodzik - do lat 13 /2002 r. i później/, junior - do lat 18 /1997-2001/, senior /1996 r. i wcześniej/; 5. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną ilość modeli, ale nie więcej niż 1 model w danej klasie, przy czym nie mogą to być modele nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu. 6. Poszczególne klasy zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia do każdej przynajmniej 3 modeli. W przypadku mniejszej liczby modeli zgłoszonych w danej klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia grup wiekowych /tylko młodsza do starszej/ lub połączenia zbliżonych klas. 7. Do każdego modelu należy załączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, a w kat. otwartej - dodatkowo dokumentację, na podstawie której model został wykonany lub zwaloryzowany. Modele wraz z dokumentacją przyjmowane będą 5 czerwca 2015 r. w godz. 17.30-19.30 i 6 czerwca 2015 r. w godz. 8.00-12.30. Zgłoszenia należy składać w: Domu Kultury „Idalin”, ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom, tel. 048/365-27-17 lub 0604 683 901 e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl 8. Modele oceni i dokona podziału nagród Komisja Sędziowska powołana przez Organizatorów. Ocena modeli wg przepisów LOK. 9. Uczestnicy ponoszą opłaty startowe w wysokości: seniorzy - 15 zł, młodzicy i juniorzy - 8 zł bez względu na zgłoszoną liczbę modeli. 10. W czasie Konkursu rozegrane zostanie dodatkowo Grand Prix „Renova-Model” 11. Organizator dysponuje ograniczoną liczbą bezpłatnych miejsc noclegowych. Osoby zainteresowane bezpłatnym noclegiem proszone są o zabranie ze sobą śpiworów lub kocy. Koszty wyżywienia /dwa obiady, śniadanie, kolacja/: 30 zł. Osoby zainteresowane noclegiem i wyżywieniem proszone są o zgłoszenie tego najpóźniej do dn. 29 maja 2015 r. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: Dom Kultury „Idalin” - 048 365-27-17, Grzegorz Molenda - 0-604 683 901 Druk karty zgłoszenia można pobrać lub zarejestrować elektronicznie w formularzu na stronie Domu Kultury „Idalin”: www.dkidalin.radom.pl KLASY MODELI MODELE PLASTIKOWE /standard i otwarta/ lotnicze PL1 samoloty 1/72 - 1/144 PL2 samoloty 1/48 - 1/50 PL3 samoloty 1/24 - 1/35 PH1 śmigłowce 1/72 - 1/144 PH2 śmigłowce 1/48 - 1/50 artyleria bez własnego napędu PA1 1/76 - 1/48 PA2 1/35 i większe pojazdy bojowe PK1 kołowe 1/76 - 1/48 PK2 kołowe 1/35 i większe PG1 gąsienicowe 1/76 - 1/48 PG2 gąsienicowe 1/35 i większe pojazdy cywilne i motocykle PC1 1/76 - 1/48 PC2 1/35 - 1/24 PC3 1/18 i większe statki żaglowe PZ1 1/250 i mniejsze PZ2 1/200 i większe statki motorowe PO1 1/250 i mniejsze PO2 1/200 i większe figurki PF1 1/35 - 1/24 PF2 1/16 - 1/9 MODELE KARTONOWE /standard i otwarta/ lotnicze KS1 samoloty śmigłowe jednosilnikowe KS2 samoloty śmigłowe wielosilnikowe KS3 samoloty odrzutowe KS50 samoloty i śmigłowce w skali 1/48, 1/50 KH śmigłowce KX kosmiczne pojazdy wojskowe KK kołowe KG gąsienicowe pojazdy cywilne KP szynowe /także pociągi pancerne/ KC kołowe i gąsienicowe statki KZ żaglowce KO motorowce budowle KB figurki KF dioramy kartonowe KD tematyka dowolna DIORAMY /otwarta/ KLASA POWIERZCHNIA lotnicze DL do 0.5 m2, materiał dowolny kołowe DK do 0.5 m2, materiał dowolny morskie DM do 0.5 m2, materiał dowolny INNE /otwarta/ KLASA RODZAJ przekroje PR modele plastikowe i kartonowe, skala dowolna modele od podstaw MP materiał dowolny, skala dowolna, dopuszcza się użycie w modelu 10% części fabrycznych

More Events In

 15 December, Thursday