XI Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego

 12 June
 Dolomity Sportowa Dolina
 ul. Blachówka 94 - 41-935 - Bytom - Poland
 Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego
Tegoroczna edycja XI ŚMRJ odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. w kamieniołomie Blachówka w Suchej Górze na pograniczu Tarnowskich Gór i Bytomia. Tematami tegorocznych ćwiczeń będą zagadnienia z dziedziny autoratownictwa, ratownictwa oraz współdziałania grup ratowniczych. Głównym celem tegorocznych manewrów jest wykorzystanie technik ratowniczych i autoratowniczych podczas akcji w obiektach podziemnych, na powierzchni oraz na obiektach przemysłowych a także dalsze wypracowywanie wspólnych schematów działania w ramach KSRG. Od uczestników ćwiczeń wymagana jest dobra znajomość technik ratowniczych oraz autoratowniczych. W zajęciach z wykorzystaniem technik linowych czynny udział będą mogły wziąć tylko osoby spełniające w/w wymagania. Zgłoszenia i potwierdzenia wpłaty prosimy przesyłać do dnia 25 maja 2014 na adres tktj@interia.pl. Opłata wpisowa na manewry wynosi 60zł. Dla wszystkich uczestników manewrów przewidziane są koszulki okolicznościowe – koszt koszulek zawarty jest w opłacie wpisowej. Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr: 50 1050 1386 1000 0023 1351 6144, w tytule wpłaty: Manewry Taternictwa Jaskiniowego.

More Events In Bytom

 10 December, Saturday
 Bytom
 23 October, Sunday
 Bytom