WYTHNOS NEFI BLW UMCA

 25 May
 Aberystwyth, United Kingdom
  - <> - -
 UMCA
Cawsom Wythnos y Glas ym mis Medi i agor y flwyddyn ac i'w chloi mae Wythnos Nefi Blŵ! Llwyth o ddigwyddiadau drwy'r wythnos i ddathlu blwyddyn wych! Nos Lun, 25/5/15 - GIG YN Y LLEW DU *mwy o fanylion i ddilyn* Nos Fawrth, 26/5/15 - Crôl Helfa Drysor - helfa drysor amgen o fynd o amgylch tafarndai Aberytwyth yn ateb cyfres o gwestiynau. Y tim cyflymaf fydd yn cyrraedd y Llew hefo'r holl atebion fydd yn ennill! Dydd Mercher, 27/5/15 - TRIP TRAETH Bysiau'n gadael Panty a’r dref am 12.30yh, mynd yn syth i Gei Newydd yna i Aberaeron. Gadael Aberaeron am 7.30pm. Bysiau yn £8 yr un, os ydych chi am ddod anfonwch e-bost gyda rhestr eich criw at umca@aber.ac.uk. DIM E-BOST = DIM LLE BWS Nos Iau, 28/5/15 - CINIAWAU'R GELTAIDD A SŴN OLAF (dewch â tishws! #totesemosh) Gwybodaeth am y ciniawau ar dudalen y Geltaidd. SŴN yn yr Undeb yn dechrau am 10.30yh. Tocynnau ar y drws cyn 12: £3 (gyda cherdyn UMCA, £3.50 (heb gerdyn) // Ar ôl 12: £3.50 (gyda cherdyn UMCA), £4 (heb gerdyn). Dydd Gwener, 29/5/15 - MABOLGAMPAU / SUPERTEAMS UMCA A'R GELTAIDD *mwy o fanylion i ddilyn* Dydd Sadwrn, 30/5/15 - EISTEDDFOD YR URDD YNG NGHAERFFILI Ewch i gefnogi Aelwyd Pantycelyn yn perfformio! Mae wir wedi bod yn flwyddyn anhygoel, diolch i chi gyd am fod mor wych! Dwi'n edrach mlaen i ddathlu hefo chi yr w'sos yma - os oes na rhywun awydd prynu drinc i fi, dwi'm yn deud na i gin and tonic bach! haha! Miriam X

More Events In

 15 December, Thursday