Workshop: Katalogisering av eldre bøker

 19 May
 Henrik Ibsens gate 110, Solli plass
  - - -
 Nasjonalbiblioteket
Har ditt bibliotek eldre boksamlinger? Vil du lære mer om katalogisering av eldre bøker? På Nasjonalbibliotekets workshop gjennomgås de viktigste avvik fra vanlige regler, både i beskrivende katalogisering og ordningsord, og hvilke hjelpemidler som er særlig nyttige. Hovedbibliotekar Marianne Troldmyr vil på bakgrunn av en kort presentasjon av regelverk og nyttige hjelpemidler, peke på problemer knyttet til katalogisering av eldre bøker med utgangspunkt i konkrete eksempler fra Nasjonalbibliotekets samlinger. Deltakerne inviteres til å delta i diskusjon rundt disse. Workshopen kan være utgangspunkt for et nettverk av interesserte for fremtidig kontakt. Program: 9.30–9.40 Velkommen ved Nasjonalbiblioteket 9.40–10.15 Regler og hjelpemidler for katalogisering av eldre bøker 10.15–10.35 Kaffe 10.35–12.00 Presentasjon av problemstillinger, framvisning av eksempler, diskusjon Workshopen er gratis og åpen for alle interesserte. Meld deg på innen torsdag 14. mai her: http://bit.ly/1zHMq2g NB! Det er begrenset med plasser. Kontaktperson: Marianne Troldmyr: Marianne.Troldmyr@nb.no (Foto: Niels Thomessøn: Cestus Sapphicus. Christiania, 1661. Les eller last ned boken her: http://bit.ly/1Fif2Y7) ____ Se også bokhistorisk seminar: Bøker, trykkerier og bokkultur – Christiania 1643–1745: http://on.fb.me/1AJ6lDA

More Events In

 15 December, Thursday