WORKSHOP – DRAMATICKÁ HRA A NAŠE VZTAHY – 7. 6. 2015

 07 June
 Náchod, Czech Republic
  - <> - -
 Petra Výtvarová Krausová
Interaktivní workshop je zaměřený na rozvoj osobnosti a naše vztahy. Prostřednictvím dramatických her si můžete vyzkoušet, jak máte nastavené vlastní hranice, proč vstupujete do určitých vztahů a co vám to přináší. Formou improvizačních cvičení si vyzkoušíte, jak umíte komunikovat, dávat a přijímat, jak a čeho si na sobě i na druhých vážíte. Prostřednictvím různých pohybových her a hlasových cvičení uvolníte tělo i emoce. OBSAH SEMINÁŘE: - dechová cvičení a aktivace centra - postoj – tělesný i životní - vizualizace, rozvíjení fantazie a představivosti - způsoby vyjadřování lásky – asociační hry - dávání a přijímání - nonverbální komunikace a řeč těla v partnerství - hry na nacházení svého místa v celku - hry na vnímání osobního prostoru - naše tělo a naše hranice - pohybová cvičení - dramatické hry – spolupráce či boj - práce s prožitky, znaky, metaforami, projekcí a stylizací Workshop proběhne v ZUŠ Náchod, od 9:00 – 18:00, cena 1 000Kč. Počet míst omezen.

More Events In

 15 December, Thursday