Wiesław Olkusz, Jak to drzewiej ze sztuką bywało, czyli związki malarstwa i literatury w drugiej połowie XIX wieku

 30 May
 Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 ul. Gołębia 16 - - Kraków - Poland
 Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Wykład prof. dr. hab. Wiesława Olkusza (Uniwersytet Opolski) poświęcony analizie cyklu "W Sykstynie" Marii Konopnickiej. WIESŁAW OLKUSZ – profesor zwyczajny w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego; autor pięciu książek (m.in. Poszukiwania „nowej Golkondy piękna” i „prastarej mądrości Indii”, czyli pozytywiści polscy wobec kultury Orientu; Dyskretny urok sztuki radiowej. W świecie słuchowisk Kazimierza Kowalskiego; Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa) oraz 90 artykułów i szkiców, publikowanych między innymi w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Orientalistycznym”, „Literaturze Ludowej”, „Pracach Literackich”, „Literaturze i Kulturze Popularnej”, „Studiach Slawistycznych”; główne kierunki badań: recepcja kultury Wschodu w dobie pozytywizmu; piśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w 2 połowie XIX wieku; paremiografia i paremiologia pozytywistyczna; relacje między literaturą i sztuką; sztuka radiowa; współczesna literatura popularna. Wykład zostanie wygłoszony pierwszego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Sztuki piękne i artyści w literaturze i kulturze popularnej" organizowanej przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta

More Events In Kraków

 28 October, Friday
 Kraków
 26 November, Saturday
 Kraków
 07 November, Monday
 Kraków