Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota

 09 June
 Wydział Prawa i Administracji UAM
 al. Niepodległości 53 - 61-714 - Poznan - Poland
 Koło Naukowe Futurum Europae
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Część Studencko-Doktorancka POLACY W DZIEJACH NOWOCZESNEJ DYPLOMACJI Koło Naukowe Futurum Europae podjęło się organizacji części studencko-doktoranckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota” odbywającej się pod auspicjami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytutu Historii oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM. Celem spotkania młodych naukowców jest przybliżenie sylwetek Polaków- dyplomatów aktywnych na arenie międzynarodowej od kongresu wiedeńskiego po dzień dzisiejszy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fe-konferencja.blogspot.com Abstrakt/wystąpienie ma dotyczyć sylwetek dyplomatów. Abstrakty wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres fe.konferencja@gmail.com do 17 maja Formularz do pobrania: https://drive.google.com/file/d/0BykZ-_Ml2cigWWtnSUVBZ1lsV00/view Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Poniżej zamieszczamy numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty za uczestnictwo czynne. Równocześnie informujemy, że na wpłaty czekamy do dnia 1 czerwca (poniedziałek) 2015 r. do godziny 23. PTPN w Banku BZ WBK nr 18 1090 1359 0000 0000 3501 8499 z podaniem tytułu konferencji oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika. Więcej informacji znajdą Państwo na blogu poświęconym konferencji - www.fe-konferencja.blogspot.com

More Events In Poznan

 27 October, Thursday
 Poznan