♫ VYSHYVANYJ VECHIR ♫ Zabava ❤ Fund-raiser ❤

 23 May
 Toronto, Ontario
  - - -
 Mega Zabava
★ KLOOCH ★ SKOPA ★ DJ UNLISTED ★ dress code: “VYSHYVANKI” photo-booth ✔ kolomyjka ✔ fashion statement ✔ "zabava-az-do-rania" ✔✔ $20 / $25 for tickets & info: http://www.megazabava.com/store/cart/ Orest Haluszka. 416.566.2664 Ania Jacyniak. 647.273.8348 Nadia Kobelak. 905.301.6478 Sofiya Dubova. 647.869.8301

More Events In

 15 December, Thursday