Vrijheid van (opvoeding en) onderwijs

 20 May
 Overaseweg 210 Breda
  - - -
 Marion Pluimes
Lezing/voordracht door Hendrik Brandsma Bestaat er in Nederland zoiets als 'vrijheid van onderwijs'? Mogen de ouders hun kind dat onderwijs laten genieten, dat past bij de opvoeding die zij – het aan hun toevertrouwde – kind geven? Als dat zo is, bestaat er dan vrijheid van onderwijs? Mocht dat niet zo zijn dan zouden we kunnen onderzoeken hoe vrijheid op het gebied van onderwijs er uit zou kunnen zien. Mogelijke vragen die aan de orde kunnen komen zijn: – hebben ouders de vrijheid om de inrichting en inhoud van het onderwijs te bepalen? – heeft een schoolbestuur die vrijheid? – hebben leerkrachten die vrijheid? – welke rol hierin heeft de staat, de inspectie, de leerplichtambtenaar? Tijdens deze voordracht willen we een aanzet geven tot het ontwikkelen van 'voorlopige' antwoorden. U bent vanaf 19.30 uur welkom waarbij we u ontvangen met koffie/thee/koek. Om 20.00 start de voordracht, na een korte pauze is er ruim de tijd voor uitwisseling, vragen en rond 22.00 uur is de avond ten einde. Trek robuust schoeisel aan want de route naar de school gaat over een weiland! Aanmelden kan via info@pluimes.nl www.anfortas.nl

More Events In

 15 December, Thursday