Volunteering vacancy for HR managers in ZARGATSUM

 17 May
 Yerevan, Armenia
  - <> - -
 Vahan V Yeghiazaryan
Arm/Rus/Eng "Զարգացում" Հասարակական Շարժումը հայտարարում է հասարակական աշխատողի 2 թափուր պաշտոնի մասին` Մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ Պարտականությունները 1. Փնտրել և գտնել համապատասխան աշխատակազմ եւ հավաքագրել հասարակական աշխատողներ շարժման համար 2. Համակարգել շարժման հասարակական աշխատողների գործունեությունը փոխնախագահի անմիջական ղեկավարության ներքո 3. Գրանցել “Զարգացում” հասարակական շարժման անդամներին եւ համակարգել նրանց Պահանջվող որակավորում 1. Հաղորդակցման և բանակցման լավ հմտություններ 2. Ոչ կոնֆլիկտային 3. Դժվար աշխատանքային իրավիճակից արագ լուծումներ գտնելու հմտություն. 4. Համապատասխան ոլորտում փորձը նախընտրելի է 5. Ռուսերեն, հայերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն Աշխատանքային գրաֆիկը: ճկուն Աշխատանքի տեսակ: կամավորական Եթե հետաքրքրված եք, խնդրում ենք ուղարկել ձեր CV-հետեւյալ Էլ – հասցեին info@zargatsum.org` նշելով “HR Manager” թեմայի հատվածում Վերջնաժամկետ: 17/05/2015 __________ Общественное Движение Заргацум обявляет открытой 2 вакансии общественных работников - менеджер по управлению человеческими ресурсами (HR): Обязанности: 1. Поиск подходящих кадров и рекрутинг общественных работников Движения 2. Координация деятельности общественных работников Движения при непосредственном руководстве вице-президента Движения 3. Регистрация членов Движения и координация членов Общественного Движения "Заргацум" Требования: 1. умение общаться и договариваться с людьми 2. неконфликтность 3. умение быстро найти выход из трудных деловых ситуаций 4. высокие навыки командной работы 5. опыт работы в сопутствующих сферах желателен 6. знание языков (арм, англ, рус) Тип работы - не оплачиваемый, общественный График работы - гибкий Если вы заинтересованы присоединиться к команде Общественного Движения "Заргацум", вам нужно отправить ваше Резюме на info@zargatsum.org с пометкой "HR Manager" Дедлайн: 17 мая 2015 года __________ "Zargatsum" Social Movement announces 2 vacancies for the position of a volunteer: Human Resource (HR) Manager Responsibilities: 1. Find suitable staff and do the recruitment of volunteers for the Movement 2. Coordinate activities of volunteers of the Movement under the direct management of the Vice-President 3. Register members of the Movement and coordinate the members of“Zargatsum” Social Movement Requirements: 1. Good communication and negotiation skills 2. Non-conflict nature 3. Ability to find quick solutions from difficult situations 4. Good team player 5.Experience in a related field is desired 6. Language skills: Armenian, English, Russian Employment type: flexible Type of work: public/volunteering/unpaid If you are interested in this position, please send your CVs to the following E-mail address info@zargatsum.org, mention in “HR Manager” in the subject line. Deadline: 17/05/2015

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday