Vladislav Mirvald. Kurátorská prohlídka s Jiřím Machalickým

 21 May
 Museum Kampa
 U Sovových mlýnů 2 - 181 00 - Prague - Czech Republic
 Museum Kampa
Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Vladislava Mirvalda: Konstruktivní variace s kurátorem Jiřím Machalickým. Vladislav Mirvald (1921-2003) patřil ke generaci nastupující už ve čtyřicátých letech, kdy navazoval na progresivní směry počátku 20. století, především na kubismus, jehož principy rozvíjel v komorně laděných obrazech. V padesátých letech se věnoval krajině, v níž vyšel z odkazu expresionismu či fauvismu. Její charakter, stavbu i atmosféru dokázal citlivě vystihnout a vracel se k ní i v dalších obdobích. Na počátku šedesátých let se postupně přikláněl k abstrakci a skutečnost vyjadřoval ve stále jednodušších náznacích. Brzy dospěl ke kaňkážím či zmrzlážím, v nichž se originálním způsobem přiblížil informelu. Později kaňkáže spojoval s písmovými strukturami, čímž se na čas dotkl mezinárodního proudu lettrismu. Ještě před polovinou šedesátých let došel ke konstruktivním kompozicím, ve kterých využíval svou mimořádnou prostorovou představivost, rozvinutou studiem deskriptivní geometrie. V průběhu několika desetiletí pak vytvořil řadu soustředěných cyklů, v nichž vycházel z různých principů, z protínání a prostupování ploch a prostorů či geometrických tvarů. /// Vstupné na prohlídku: 40/60 Kč /// www.museumkampa.cz lektorskeoddeleni@museumkampa.cz +420 257 286 147

More Events In Prague

 13 December, Tuesday
 Prague
 18 November, Friday
 Prague
 08 July, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague
 03 December, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague