Víra, Naděje, Láska, Skutek, Dobrá vůle

 23 May
 Klec (Jindřichův Hradec District)
  - <> - -
 Vycházky s irskými vlkodavy Jižní Čechy
Nadějská rybniční soustava leží mezi obcemi Frahelž a Klec. Je dílem rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan z 2. poloviny 16. století. Rybníky nesou poetická jména – Naděje, Láska, Víra, Skutek, Dobrá Vůle. Zvláštností rybníka Měkký u Klece je magický balvan z doby ledové, opředený pověstmi s názvem Milenec. Přírodovědně nejcennější je rybník Rod, vyhlášený jako přírodní rezervace. Je významným hnízdištěm vodního ptactva, na ostrově se vyskytuje největší hnízdní kolonie racka chechtavého na Třeboňsku. Soustavu rybníků napájí přívodní stoka Potěšilka. Naděje, Skutek, Potěšil u obce Klece jsou původními rybníky nadějské soustavy z doby Jakuba Krčína. Všechny rybníky této soustavy jsou naháněny stokou zvanou Potěšilka, která byla vedena z řeky Lužnice ještě před stavbou rybníka Rožmberka. Také tyto rybníky mají za sebou období, kdy byly vypuštěny, ale Josef Šusta, nadějské rybníky nejen obnovil, ale ještě je šikovně doplnil o řadu menších rybníků Lásku, Dobrou Vůli, Blaník, Měkký, Strakatý a další. Rybníky Nadějské soustavy jsou významné jako hnízdiště a shromaždiště vodních ptáků. Jsou zde i dvě kolonie racků chechtavých (rybník Rod – přírodní rezervace a rybník Skutek). Na jejich hladinách je tak po celý rok lecos zajímavého k vidění.

More Events In

 15 December, Thursday