Vil du bli profesjonell Coach?

 03 June
 Bodø, Norway
  - <> - -
 Meta- Partner
Liker du å jobber du med mennesker? Lyst til å lære effektiv kommunikasjon? Tilegne deg en coachende lederstil? Drømmer du om en ny karriere? Har du lyst til å skape bedre relasjoner? Hva om du kunne bidra til at mennesker finner sine mål og når dem? ICC er en av verdens største coachingorganisasjoner og ble grunnlagt av Joseph O`Conner og Andrea Lages i 2001. Pr dags dato har vi utdannet ca 7000 coacher i nærmere 60 land. Utdannelsen gir deg en dyp og praktisk erfaring i å coache deg selv og andre. Opplevelses-og løsningsfokusert innlæring. Vår coach utdanning (Lambent training) er akkreditert av EMCC( European Coaching and Mentoring Council) og har blitt tildelt EQA( European Quality Award) Du kan bli sertifisert hos -ICC - International Coaching Community -EMCC - European mentoring and Coaching Counsil Coaching handler om å hjelpe andre til å hjelpe seg selv, og å bidra til at mennesker presterer og føler seg bedre. Utdanningen omfatter både livs-, team- og forretningscoaching. Utdanningen består av 70 kontakt timer og praksis. I mellom samlingene er det selvstudier, oppfølging og praksis. Nå starter vi for første gang i Bodø Samling 1: 03 - 05. Juni Samling 2: 26 - 28. August Samling 3: 30.September - 02. Oktober Se mer på www.internationalcoachingcommunity.com eller på www.meta-partner.no Effekter av utdanningen: - En klar oppfatning av dine visjoner, mål og verdier - Benytte kraftfulle spørsmål som fører til innsikt, motivasjon og ønsket endring. - Ha verktøy til å takle utfordringene med begrensende overbevisninger og selvblokkerende bilder. - Være fri fra negative bilder av fremtiden og negativt stress. - Formulering og programmering av handlingsplaner som fungerer - Utvikling av kjernekompetanse i coaching. - Tilgang til effektive verktøy for varig ønsket endring. Bruksområder: Selvutvikling For utvikling av medarbeidere og team Karrierevei For å finne dine ressurser for å optimalisere all utvikling Legge grunnlag for en coachende lederstil. Eksempler på kursinnhold: Livsmål, karrieremål Grunnleggende coaching teknikker Fra hindringer til ressurser Utvikle dypere ferdigheter i kommunikasjon Fordeler: ICC- medlemskap inngår i kursinvesteringen Fri tilgang til intranettsider hos ICC Opptak i ICC`s database med CV for markedsføring Likt utdanningsmateriell "word wide" er med på å kvalitetssikre ICC`coachsertifisering.Dette er unikt. Vi følger deg hele veien fra dag 1 til du er sertifisert. Her kan du lese hva våre kursdeltagere har sagt : http://meta-partner.no/om-oss/evalueringer/ Max antall deltagere 16 stk. For påmelding ring Anneli på nr : 97770223 eller send en e-post til Anneli@meta-partner.no

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday