Viewpoints: Arts on Location International Workshop Programme 1 (Bangkok May 2015)

 18 May
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 114 Sukhumvit 23, - 10110 - Bangkok - Thailand
 Adjjima Na Patalung
Please Scroll down for English รายละเอียดเกี่ยวกับ Viewpoints: Viewpoints เป็นเทคนิคทางการแสดงที่ใช้การ Improvise เป็นหลักและมีที่มาจาก Post-Modern Dance Mary Overlie เป็นผู้คิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำงานกับนักเต้นโดยนำแนวคิด เกี่ยวกับเรื่อง พื้นที่ และ เวลา มาจำแนกย่อยเป็น 6 อย่าง เรียกว่า Six Viewpoints ต่อมา Anne Bogart และ Siti Company ได้นำหลักการนี้มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการละคร การฝึกฝนเทคนิค Viewpoints นั้นจะช่วยให้นักแสดงทำงานร่วมกันไดอย่างสมดุล และเป็นธรรมชาติ ทำให้สามารถสร้างงานละครที่น่าสนใจร่วมกัน ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น การฝึกฝน Viewpoints จะช่วยพัฒนานักแสดงทั้งในด้านการสื่อสาร และความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว และยังช่วยให้นักแสดงสามารถ ทำงานร่วมกันบนพื้นที่การแสดง(Ensemble) ได้อย่างดี การอบรมนี้ จะเน้นให้ผู้ฝึกรู้จักและเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของ Viewpoints รวมถึงบทบาทของประสาทสัมผัสที่มีต่อการแสดง ซึ่งการ ฝึกการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสนั้น จะช่วยให้นักแสดงอยู่ในพื้นที่การแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (present) ไม่ว่าจะแสดงบนเวทีหรือ ต่อหน้ากล้องโดยผู้ฝึกจะได้รับการฝึกฝนให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและ เปิดรับสิ่งกระตุ้นรอบตัว ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ปรัชญาพื้นฐานของ Viewpoints และได้ค้นพบวิถีทางการทำงานของตนเอง มีโอกาสได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องระหว่างการฝึก Stephen Webber เป็นหนึ่งในนักแสดงหลักของ Siti Company เขารู้จักกับ Anne Bogart และ Viewpoints ในระหว่างที่เขาสอน การอบรมเทคนิคของ Tadashi Suzuki ที่ Saratoga ในปี 1994 และตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้ร่วมทำงานกับ Anne และ Siti Company มาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเทคนิค Viewpoints ทั้งนี้ Stephen ได้เริ่ม สอน Viewpoints ที่ซาราโตกาในปี 1997 และหลังจากนั้นเขาก็ได้สอน Viewpoints ให้กับนักเรียนทั่วโลกและทั่วสหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบัน ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อมาที อัจจิมา ณ พัทลุง และสมัครได้ที่ อีเมล์: application@artsonlocation.net ค่าอบรม 8,000 บาทค่ะ Viewpoints First of the International Workshop Programme in Bangkok in 2015 VIEWPOINTS by Stephen Webber (SITI Company, New York) Date: 18-24 May, 2015 Place: Srinakarinwirot University (Prasarnmit) Fee: 8000 Bahts For the second time, Stephen Webber comes back to Bangkok to lead Viewpoints Technique for performers. The Viewpoints is a performance training and a way of thinking about theater that grew out of the post-modern dance world in New York in the 1970s. The Viewpoints were first articulated by choreographer Mary Overlie, who identified the six subjects that make up performance (SPACE, SHAPE, TIME, EMOTION, MOVEMENT, STORY) and viewed them in a horizontal relationship, rather than a hierarchical one. She called her approach the Six Viewpoints (sixviewpoints.com). Since that time, director Anne Bogart and SITI Company have been experimenting with Mary’s approach and teaching it to actors. The Viewpoints allows a group of actors to function together spontaneously and intuitively and to generate bold, theatrical work quickly. It develops flexibility of mind, articulation, and strength in movement and makes ensemble playing really possible. The Viewpoints class will focus on the basic elements of the viewpoints as well as the role of sensation in helping the actor to be present in the space and visible on the stage or wherever they do their work, including in front of the camera. Participants will work on developing individual open and conscious movement, practice developing and working with an ensemble, learn the basic philosophy of the viewpoints, and practice being seen while discovering their own work. In addition, we will practice making theater compositions together using the tools of the Viewpoints. The Viewpoints work continually opens up new areas of interest and research in an actor. We will go as deep as we can. TO APPLY, please email application@artsonlocation.net or send a facebook message to Adjjima Na Patalung www.artsonlocation.net

More Events In Bangkok

 19 November, Saturday
 Bangkok