:: VI Premi Jujol de Dansa Jove. Sant Joan Despí 2015

 16 May
 Premi Jujol de Dansa Jove
 Carrer del Mercat, 5 baixos - 08970 - Sant Joan Despí - Spain
 Premi Jujol de Dansa Jove
BASES DEL CONCURS (Versió reduïda) 1.Condicions Generals 1.1. PRESENTACIÓ • El Premi JUJOL de Dansa Jove té com finalitat el foment de la dansa a través de les/dels joves que s’estan formant a les escoles de dansa i als centres de formació, així com l’apropament entre les diferents escoles. • Totes les coreografies presentades han d’estar autoritzades per la Direcció de les escoles i dels centres de formació i avalades pel seu professorat. • El concurs se celebrarà el dies 16 i 17 de maig del 2015 al Teatre Mercè Rodorera de Sant Joan Despí. 1.2. DISCIPLINES - Dansa clàssica - Dansa contemporània - Hip-hop 1.3. MODALITATS A. Individual (dansa clàssica i dansa contemporània) B. Duos (dansa clàssica i dansa contemporània) (NOVETAT) C. Grupal (dansa clàssica, dansa contemporània i hip-hop) 1.4. CATEGORIES • Les/els participants han d’haver nascut entre els anys 2005 i 1989. • A les disciplines de clàssic i contemporani, tant a les modalitats individual, duos i grupal, a les categories 1, 2 i 3 s’establiran dos nivells, que orientativament es podrien definir com: NIVELL I: Fins a 4 hores setmanals de classe. NIVELL II: Més de 4 hores setmanals de classe. • Depenent de cada modalitat, s’establiran les següents categories: A. INDIVIDUAL (CLA i CON) • Per clàssic caldrà descarregar-se el PDF a on hi ha els elements tècnics obligatoris i les variacions de repertori. • A contemporani són variacions lliures. • En ambdues disciplines es podrà concursar en dos nivells (tret de la categoria 4) A.1. Categoria 1: 2004-2005 A.2. Categoria 2: 2002-2003 A.3. Categoria 3: 2000-2001 A.4. Categoria 4: 1999-1989 B. DUOS (CLA i CON) • Per clàssic caldrà descarregar-se el PDF a on hi ha els elements tècnics obligatoris i les variacions de repertori. • A contemporani són variacions lliures. • En ambdues disciplines es podrà concursar en dos nivells (tret de la categoria 4) • La categoria vindrà establerta per l’edat de la/del participant de més edat. B.1. Categoria 1: 2004-2005 B.2. Categoria 2: 2002-2003 B.3. Categoria 3: 2000-2001 B.4. Categoria 4: 1999-1989 C. GRUPAL (CLA, CON i HP) • En la disciplines de clàssic i de contemporani es podrà concursar en dos nivells. C.1. Categoria 1: 2001-2005 C.2. Categoria 2: 1998-2002 C.3. Categoria 3: a partir del 1999 1.5. PARTICIPANTS • Les coreografies grupals han de tenir entre 3 i 12 intèrprets. • A les modalitats d' INDIVIDUAL i DUOS, les escoles podran inscriure a les/als participants només a UNA COREOGRAFIA PER DISCIPLINA. • A la modalitat de GRUPAL, les escoles podran inscriure a les/als participants com a màxim a DOS COREOGRAFIES PER DISCIPLINA. 1.6. DURADA • COREOGRAFIES INDIVIDUALS: Totes les VARIACIONS LLIURES han tenir un màxim de 2’00’’. Hi haurà 5’’ de cortesia. • COREOGRAFIES DUOS: Totes les VARIACIONS LLIURES han tenir un màxim de 3’30’’. Hi haurà 5’’ de cortesia. • COREOGRAFIES GRUPALS: Han de tenir un màxim de 4’00’’. Hi haurà 10’’ de cortesia. 2. Inscripcions 2.1. FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS • Per formalitzar les inscripcions caldrà abonar els drets d’inscripcions i omplenar i signar TOTS els documents. • La data màxima per fer arribar TOTA la documentació (inscripcions i el comprovant bancari) i el CD serà el 10 d’abril de 2015. El matasegell haurà de portar una data no posterior al 10 d’abril. S’aplicarà la tarifa A dels drets d’inscripció. • Als enviaments posteriors a aquesta data, i fins el dia 22 d’abril de 2015 com a màxim, se’ls hi aplicarà la tarifa B dels drets d’inscripció. El matasegell haurà de portar una data no posterior al 22 d’abril. 2.2. ENVIAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ I CD • Per correu ordinari a un apartat de correus que ja us el facilitarem més endavant (NOVETAT). 2.3. DRETS D’INSCRIPCIÓ Modalitat..............TARIFA A INDIVIDUAL..........30 € DUOS..................50 € GRUPAL De 3 a 5 partic.......60 € De 6 a 8 partic.......80 € De 9 a 12 partic....100 € GESTIÓ INSCRIPCIÓ Per professor/a........7 € Per concursant........7 € Modalitat.................TARIFA B INDIVIDUAL.............40 € DUOS.....................60 € GRUPAL De 3 a 5 partic..........80 € De 6 a 8 partic.........100 € De 9 a 12 partic.......120 € GESTIÓ INSCRIPCIÓ Per professor/a...........10 € Per concursant...........10 € Viu la Dansa!!

More Events In Sant Joan Despí

 15 December, Thursday
 Sant Joan Despí