Veronica Karlsson Holm, mamman, dottern, stora systern, kusinen och vännen.

 22 May
 
  - - -
 Patricio Holm Jalvander
Detta är historien om hur min syster Veronicas och våra liv tog en kraftig tvärvändning den 31 augusti 2012. Veronica var nyförlovad och levde tillsammans med sin fästman Mikael i Hindås. De skulle snart bli föräldrar och hade börjat renovera hemma och köpa allt det som är nödvändigt att ha för att ta emot ett nytt liv i sitt hem. Plötsligt hände det som ingen trodde var möjligt och som absolut inte fick hända. Veronica fick en hjärnblödning och föll livlös till marken! Lyckligtvis var Mikael hemma och kunde snabbt larma sjukvården. Vid tillfället var Veronica gravid i sjunde månaden. Läkarnas utlåtande var att Veronicas chanser att överleva var minimala och utförde därför ett akut kejsarsnitt för att åtminstone rädda barnet, Alba. Under ungefär tre veckor levde vi i ovisshet om Veronica skulle överleva eller inte. Efter 2 operationer lyckades läkarna slutligen hitta och avlägsna det medfödda fel i Veronicas hjärna som utlöste hjärnblödningen. Till slut fick vi besked om att hon skulle klara sig. Vi visste dock fortfarande inte i vilket tillstånd hon skulle vakna upp i. När Veronica efter några månader mådde bättre och hennes tillstånd stabiliserats tillräckligt förflyttades hon den 6 november till Neuro-rehabiliteringscenter i Högsbo. Där har hon vårdats fram tills idag. Vården har varit fantastisk och Veronica har gjort stora framsteg. Bland annat kan hon idag äta själv med hjälp av höger arm/hand. Hon kan även lyfta på höger ben. Hennes vänstra sida är dock fortfarande till stor del förlamad. Talet har hon återfått, även om det ibland låter ansträngt och det tar på hennes krafter när hon anstränger sig. Idag ser Veronicas situation ganska dyster ut, trots alla framsteg. Anledningen är att hon är skriven/bosatt i Härryda kommun tillsammans med sin fästman Mikael och dottern Alba. Fram till nu har Västra Götalandsregionen/landstinget stått för alla kostnader och nu anses det mest akuta vara undanröjt och Veronicas ärende har lagts i händerna på politikerna i Härryda kommun. Då Veronicas tillstånd inte är tillräckligt bra för att hon utan problem skall kunna vistas hemma har hon erbjudits en plats på ett ålderdomshem i Mölnlycke där hon skall få vissa av sina behov tillgodosedda. Till saken hör att Veronica fortfarande är i ett dagligt behov av bland annat sjukgymnastik och annan rehabilitering. Denna vård och omsorg kan inte till fullo tillgodoses av personalen vid ålderdomshemmet utan är tänkt att tillhandahållas av personalen vid Högsbo rehabcenter, alltså den plats där Veronica befinner sig idag. Läkare samt annan vårdpersonal som haft regelbunden kontakt med Veronica har uttryckt stark oro över detta och anser inte att Veronica är i ett så pass gott skick att hon klarar av den påfrestning som det innebär att byta till ett annat boende som dessutom inte är anpassat till personer med Veronicas problematik. Veronicas fysiska tillstånd gör att hon snabbt blir trött och hon orkar inte färdas längre sträckor. Vetskapen om denna flytt har påverkat Veronica negativt och hon mår idag inte bra. Det enda hon vill är att bli så bra hon kan för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt tillsammans med sin familj. Vägen dit är lång, men hon är beredd att kämpa hela vägen. Veronicas önskan är att få fortsatt vistelse vid ett boende som ligger i anknytning till Högsbo Rehab, Björkbacken. Veronica anser att Björkbacken utgör en för henne trygg miljö där hon på plats kan få den vård och omsorg som hon är i så stort behov utav. Politikerna i Härryda kommun, är å andra sidan, inte beredda att bekosta en plats på Björkbacken. De anser, läkarna till trots, att äldreboendet är det mest kostnadseffektiva och det bästa alternativet för kommunen och för Veronica. Trots stark vädjan från oss i familjen och Veronica själv har politikerna inte tagit någon som helst beaktning eller omtanke till hennes önskemål och livssituation för övrigt. Som ytterligare exempel på detta har de föreslagit ett alternativ som innebär att Veronica istället kan bli erbjuden en plats på ett vårdhem beläget i Jönköping, d.v.s. en bilfärd på ca 2 timmar enkel väg. Detta skulle för oss i familjen och kanske främst för Mikael, min mor och min far innebära långa resor som inte längre skulle kunna ske dagligen p.g.a. tid och ekonomi. Veronica skulle då inte längre kunna få besök på regelbunden basis och inte heller få träffa sin dotter lika mycket som nu. Veronicas och vår förhoppning är att vi med denna koncisa redogörelse kan väcka allmänhetens intresse och sympati. Det är hemskt att rycka upp en person som inte längre klarar sig själv och som varit med om en sådan fruktansvärd händelse som Veronica varit med om, från en trygg tillvaro och miljö som dessutom kan tillgodose samtliga hennes behov. Tryggheten fungerar som en motivator och motivation är en färskvara. Längtan efter att själv kunna hålla sin dotter i famnen utan någon annan skall stå och passa är stor. Det är givetvis Veronicas största motivator. Det är dock inte tillräckligt. Det faktum att Veronicas fysiska tillstånd idag inte tillåter henne att utföra alla de aktiviteter hon vill p.g.a. att hon snabbt blir trött, innebär samtidigt att långa resor kommer att ta på hennes redan begränsade krafter. Detta kommer att leda till en hårdare kamp och en längre rehabiliteringsprocess, vilket kommer att kosta samhället mer pengar. Veronica är utbildad sjuksköterska och höll på att vidareutbilda sig till barnmorska. Är det ur ett ekonomiskt- och samhälleligt perspektiv inte bättre med en snabbare återhämtning/rehabilitering i en redan beprövad och god miljö, vilket troligtvis kommer att resultera i en snabbare återkomst i arbetslivet? Summan av kardemumman är att Härryda kommun inte vill bekosta den rehabiliterings vård som Veronica och många andra i liknade situationer har rätt till. Hon behöver riktig rehabiliterings vård. Inte ett sovrum på ett äldreboende. Ber er att "gilla" och dela detta vidare för att på så sätt få in en slags namninsamling som förhoppningsvis kan bidra till att Veronica får den vård hon behöver. Tack på förhand. Lillebror Patricio Ett litet tillägg.. Texten ovanför är inte jätte ny. Har försökt att få alla uppdateringar att hamna högst upp i eventet, men har inte lyckats vidare bra. Får än idag frågor från snälla människor som vill hjälpa till.. Det enda jag kan be er om är att försöka scrolla er neråt och hitta informationen som är "färsk".. Tack igen :)

More Events In

 15 December, Thursday