Verdikommisjonen - "Hvordan kan folk flest forstå klimautfordringene når ingen kan lese rapporten og ingen tar skikkelig formidlingsansvar?

 04 June
 Kåkå kverulantkatedralen
 Valberget 3 - 4006 - Stavanger - Norway
 Kåkå kverulantkatedralen
Verdikommisjonen - "Hvordan kan folk flest forstå klimautfordringene når ingen kan lese rapporten og verken mediene eller forskerne selv tar skikkelig formidlingsansvar?" Innleder er Elisabeth Eide (medieforsker og forfatter, redaktør av «Klima, medier og politikk»). Verdikommisjonen består av Eirik Faret Sakariassen, Bjørn Vidar Lerøen, Marit Boyesen, Silje Trym Mathiassen, Marie Ljones Brekke, Erling Pettersen, Sahfana Mubarak Ali og Arne Nøst. Ordstyrer er Tora Aasland. Gratis!

More Events In Stavanger

 11 November, Friday
 Stavanger
 14 December, Wednesday
 Stavanger
 10 December, Saturday
 Stavanger