VEM VILL DU VARA? VILKET LIV VILL DU LEVA? VILL DU HITTA DIN RÄTTA LIVSVÄG?

 29 May
 Göteborg - Lerum
  - - Lerum - Sweden
 Kjell Haglund
VEM VILL DU VARA? VILKET LIV VILL DU LEVA? VILL DU HITTA DIN RÄTTA LIVSVÄG? Vem är du? Vems liv lever du? Varför lever du? Vart är du på väg i livet? Vad vill du ? egentligen? Vad är det som driver dig? Vilket är ditt syfte med att leva? Vilken är din väg till meningsfullhet? Vad vill du uppnå med ditt sätt att leva? Vem skulle du kunna vara om inte……? Vilket liv skulle du kunna leva om inte……? Vad håller du på med? Vart är du på väg? 2 Dagars kurs 25-27/2 2015 i Gränna 2 Dagars kurs 11-12/5 2015 i Västerås 2 Dagars kurs 18-19/5 2015 i Falkenberg Endast 1.500kr Inkl. kost & logi. Helgkurs den 29-31/5 i Göteborg 1.800kr Inkl. Kost & Logi Anmälan och frågor till Kjell Haglund 0705-777567, Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com ------------------------ Mer information: www.kjellhaglund.se www.kjellhaglund.nu www.kjellhaglund.com Vet du inte riktigt vem du är eller vart du är på väg? Känns det ibland som om du går åt fel håll eller ständigt trampar snett? Stanna upp och se dig omkring – du behöver inte vara vilse. Under den här helgkursen får du verktygen som hjälper dig att hitta rätt igen och själv skapa det liv du innerst inne längtar efter. Allt fler människor upplever idag en känsla av tomhet vi hittar ingen djupare tillfredsställelse och meningsfullhet med vårt sätt att leva. När vi inte finner någon mening med vårt liv, förlorar vi kraft och energi. En utdragen livssituation med meningslöshet kan leda till sjukdom och depression. Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. ”För att ha råd med huset, landstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet att kunna köpa det senaste i inom datorer, mobiler, kläder och allt annat som vi måste ha”. Många är vi även som bär en känsla av att inte leva det liv vi egentligen vill leva. Att vi drömt och fantiserat om ett liv som ligger långt ifrån det som i själva verket omsluter oss. Vi söker något mer, något meningsfullt, något vi gillade, något vi glömde, något annat. Någon annan?! Vi känner oss borttappade och bortglömda i vår egen självvalda tillvaro. Har VI egentligen någon aning om vad det verkligen är som vi vill ha ut av våra liv. Vems liv lever jag? Vilket liv vill jag egentligen leva? Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Vad vill jag göra och uppleva? Varför lever jag? Är det bara för att skaffa mig en familj och konsumera mig till ett liv eller är det någonting annat jag verkligen vill, då är de stora frågorna: ”Vem är jag”, ”Vem vill jag vara, ”Vart är jag på väg i livet”, ”Vilket är mitt syfte med att leva” om du inte vet så är det dags att ta reda på det nu. Nu är det är dags att kliva ur garderoben, omfamna ljuset samt gå vidare. En intensiv kurs för att du ska finna dina inre kvalitéer och leva dom. Kursen handlar om ditt liv, dina drömmar, sorger, rädslor och glädjeämnen. Du får lära dig vad du behöver släppa taget om och vad det är som håller dig tillbaka från att leva det liv du är ämnad för. Du utmanas att ta en djup titt på sådant som hindrar dig från att leva din inre sanning och ett liv i ljuset fyllt med kärlek, glädje, tillit, stillhet, sanning och visdom samt inre harmoni och frid. Kursen visar vägen till det tidlösa inom dig, det som du föddes till och med. Det som är din inre glädje och outsläckliga livsenergi. Du kan nu välja ett helt nytt sätt att leva – som gör dig levande och vital. Det handlar om att du utgår från dig själv, det du vill och det som gör dig glad och som känns meningsfullt för dig. Glädjen och meningsfullheten är starka drivkrafter som föder kraft och handling. Går det lätt så är det rätt! Känns det rätt så är det rätt. Grunden i ditt liv är den du är, din medfödda och sanna natur och fallenhet. Lär dig använda det för att skapa dig det bästa liv som du vill ha. Det blir ett helt annat liv. Du kommer att lära dig hur du kan komma runt det som hindrar dig från att göra och må som du egentligen vill. Att hitta din vision, leva i nuet och skapa den framtid du vill ha. Jag välkomnar alla som vill utveckla och fördjupa relationen till sig själva. Vi kommer att arbeta med: • Vägledning och strategier för att utveckla olika aspekter av ditt inre jag. • Hur du få en djupare förståelse för, och få bättre kontakt med dig själv. • Hur du blir delaktig i din egen livsprocess och påverkan av din framtid • Komma en bit på väg för att bli den du egentligen skulle kunna vara • Lära dig att ta fullt ansvar för dig själv, dina tankar och handlingar • Uppnå en djupare känsla för vad som är meningen med ditt liv • Öka din självacceptans, intuition eller allmänna tillit till livet • Hur du kan lära dig att lyssna och agera efter ditt sanna jag • Hur du kan lära dig att hantera dina rädslor och känslor • Att hitta rätt i livsflödet (hitta hem) finna meningen. • Lära dig släppa det du inte längre behöver i ditt liv • Hur du utnyttjar din potential & kreativitet bättre • Hur du skapar ett må bra samt meningsfullt liv • Hur du hittar din själsstyrka och självkärlek • Att lära dig att släppa taget och hämta kraft • Att lära dig att ta in det du behöver i ditt liv • Hur du kan skapa dig din egen verklighet • Hur du skapar det liv du vill leva och ha • Hitta din inre naturliga balans i livet • Hur du kan ge dig det liv du önskar • Livsglädjen – att välja Livet • Kliv ur kampen och plikten. • Att lära dig att andas rätt • Ge dig det liv du önskar Teknikerna och metoderna är många JAG stärkande övningar. Föreläsningar, eget och gemensamt arbete utifrån olika frågeställningar samt samtal och diskussioner Meditationer, Inre musikresor, Trumresa, Yoga inspirerande övningar samt du kommer även att få stifta bekantskap med din inre Rytm & Magi, genom Afroinspirerad dans samt Indian inspirerad dans (Sacred dans).. Mitt mål är att ta dig bortom ditt sinne (Ego) och dess fixa idéer, beteende, inställning och förut bestämda reaktioner och upplevelser. Kursen vänder sig till alla som vill vidare i livet nybörjare som gamla. Att hitta sin rätta livsväg handlar om ett nytt sätt att leva. Vem har sagt att livet ska vara jobbigt, tungt och trist? Att det ska vara en ständig kamp och plikt för att prestera och om du inte kämpar så är det inget värt? Glöm det för det är bara gammal, tråkig inprogrammering. Kämpar gör du inom elitsporten eller när du går emot din sanna natur och det liv du egentligen vill ha. Det nya synsättet utgår från den du är, din medfödda natur och fallenhet ditt sanna jag, den som du är egentligen. Grunden i ditt liv är ju den du är, det du vill och det som gör dig glad och det som är meningsfullt. Glädjen och meningsfullheten är en stark drivkraft, vilken föder ytterligare kraft och handling. Var sann mot dig själv och du får ett helt annat liv! Kort sagt handlar det om att du etablerar en stark relation till dig själv. Det blir du stark av! Du är det bästa redskapet i ditt liv. Satsa på dig själv, att utveckla dig och din inre personliga styrka – själsstyrkan. Då får du goda förutsättningar att lyckas. Samtidigt har du mycket att dela med dig av till omvärlden! Jag vet vad jag talar om när det gäller att kämpa. Större delen av livet har jag levt i kampfasen för att jag trodde att det var det rätta. Inte heller var jag sann mot mig själv. Men nu har jag lämnat kampen och börjat leva – och det känns oerhört bra. Denna helgkurs föddes fram när jag själv lade om kursen helt i livet. Mindre prestation och mer närvaro och meningsfullhet. Samtiden är väldigt omvälvande, med en ökad medvetenhet om människan och utveckling av vår inre kraft och förmåga. Inget är längre givet, men eftersom allt fler vandrar denna väg kan vi stödja varandra. Därför är denna helgkurs tänkt som inspiration, stöd och uppmuntran på ditt livs resa. För att kunna ta in något nytt i ditt liv behöver du förstå det med hela dig. Se det som något som du startar nu och utvecklar allt eftersom, som ett livsverk. Det finns som bekant ingen början och inget slut när det gäller utvecklingen av den personliga inre styrkan eller själskraften. Börja där du står och ta till dig det du behöver! Livet en möjlighet inte en plikt! Var sann mot dig själv och lev livet fullt ut! Vem är du? Lever du det liv du vill leva? Är du den du vill vara? Gör du det du vill göra ? Du har förlorat din själ! Ditt sanna jag! Du är ett koncept och en produkt! En kopia av alla andra!! NEJ, Du lever hela ditt liv utifrån ditt livsmönster som består av dina livslögner och anpassningsförmåga dessa styr hela ditt liv och blir till din inre trygghets zon i livet. Men tänk på att de människor som gett dig dina livslögner och anpassningsförmåga det vill säga de som har gett dig ditt livsmönster, de har agerat efter bästa förmåga och efter sin kunskap, erfarenhet. Skapandet av dina livslögner Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa. Detta innebär att du hamnar i ett livsmönster eller ett inre fängelse med många och stora begränsningar. Som sedan blir den trygghets zon där du vill befinna dig för att känna trygghet. Allt detta sker efter 3 – 4 års ålder då tar du klivit in i livets centrifug och där kommer du att befinna dig så länge du lever. Detta innebär att det är din sociala omgivning som har skapat och gjort dig till den du är med dina livslögner. Dessa kommer sedan att styra alla dina tankar, känslor, val och handlingar under hela ditt liv. Så länge du lever kommer alla dessa att bestämma hur du tolkar dina upplevelser av livet i tillvarons alla skiften och skapa din egen upplevelse av livet och din egen verklighet. En livslögn är ett faktiskt uttryck för något du tror på. Det som du tror har ett värde för dig, det som betyder mycket för dig, det är grunden för ditt sätt att tänka och känna. En livslögn är en grundläggande uppfattning som ger svar på frågor av typ: Hur du ska bete dig, vad som är accepterat och inte accepterat, vad är rätt och vad är fel? Vad är viktigt och vad är oviktigt? Vad är gott och vad är ont? Vad är snyggt och vad är fult? Den innebär ett vägval mellan vad som är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, samt hur du ska leva, vara, göra och agera. Varje människa har ett system av livslögner antingen även du även om du inser det eller inte. Dessa finns inom dig som ett aktivt system, det är det som är kärnan i hela ditt beslutsfattande. En livslögn är länken mellan händelser och dina grundläggande känslor. De omvandlar händelser till frågor som du kan känna mycket starkt inför. Livslögner är en av civilisationens mest negativa ingredienser. Vad är det som gör dina livslögner så viktiga? De inverkar på dina tankar, känslor, beteenden, inställning och motivation. Dina livslögner styr därmed hur energi skapas och kanaliseras inom dig. Hur du använder din tid, dina pengar även alla dina relationer speglar dina livslögner För en individ med negativa livslögner kan detta kan leda till beteenden som likgiltighet, osäkerhet, att bli offer för grupptryck, att vara offer för modet, eller till rigiditet. Att dessa faktorer är viktiga är inget nytt. Det nya är att de blivit avgörande viktiga. Livslögner är dina tanke vanor. Precis som upprepade rörelser kan bli till ett andra jag, kan dina tankar och känslor kring händelser och situationer börja leva sitt eget liv. Det blir ett problem när du börjar låta dina livslögner bestämma över dig istället för att vara vägledande, när livslögner stelnar och blir till det enda rätta stället för att vara ett första steg i din bedömning av en situation. Den största orsaken till att du behåller dina livslögner är att du vill vara kvar i din trygghets- zon och livsmönster och inte utsätta dig för att hamna utanför, då du inte vet vad som händer då du går utanför, detta är den största orsaken till att dina livslögner är fasta och inte vägledande. Vad ligger bakom varje människas verklighetstolkning, Vad är realistiskt? Vad är verkligt? Ja visserligen kan du försöka göra bedömningar av de risker du löper i verkligheten, men innan du prövat är det inget annat än bedömningar. För det mesta nöjer du dig med att göra bedömningen att risktagandet är för stort. Du prövar inte och prövar du blir det med en negativ inställning På så sätt formas din bild av verkligheten, du vet inte, du tror. Då det är så att det du kallar verklighet inte finns. Då det är så att du i själva verket skapar din egen verklighet. Verkligheten är nämligen något mycket subjektivt. Du kan aldrig komma åt den rena verkligheten, bara din egen tolkning av den. De hjälpmedel du utrustats med för att tolka verkligheten är framför allt dina sinnen. Men sinnena är totalt integrerade i oss själva, de är aldrig fristående och objektiva. Därför blir din verklighet inte en exakt avbild av min. Subjektiva principer som, tankar, känslor intressen inställning, beteende är det som mest präglar dina livslögner. Dina livslögner bestämmer kvaliteten på ditt liv och kommer även att avgöra din personliga utveckling. Har du bestämt dig för att livet är ett elände kommer det att bli det. Men har du bestämt att livet är underbart att leva så kommer det att bli det också. Alla bär vi på en oändlig mängd livslögner till olika situationer, till andra människor och till oss själva. De styr vårt beslutsfattande och de täcker olika områden. Hela din omgivning påverkar din livslögner och när en livslögn är omodern dvs. inte stämmer med din verklighetsuppfattning då bör du ändra Men det sker inte utan du behåller din gamla livslögner för att det känns tryggt. Dina livslögner styr därmed dig och hela ditt sätt att leva och är hinder i din bedömning och hantering av människor och situationer. En livslögn är en känslomässigt färgad förhandsinställning till något. En livslögn är uppbyggd av kunskap, känsla och handling. Den del av livslögnen som består av kunskap är grund för de känslor du har till personer och situationer och kan därmed även utgöra ett motiv för dig till att handla på ett eller annat sätt. Dina livslögner bestämmer din egen verklighet, då det egentligen inte finns någon standardverklighet. Den uppfattning du har om dig själv i olika situationer, negativ eller positiv, kommer att styra och påverka ditt agerande i olika situationer i framtiden. Alla går vi och bär på gamla föreställningar om vad vi förr inte kunde och vad vi därför inte kan nu heller. Trots motgångar som du säkert kommer att möta i ditt liv ändrar du inte din livslögn utan du fortsätter hela tiden som förut. För att komma åt detta bör du agera i nuet och känna efter vad som känns rätt för dig, då skapas helt plötsligt en livssanning då ditt agerande utgår från dig själv i nutid. När du gör aktiva val utifrån vad som känns rätt för dig då skapas en livssanning. När du gör aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig först då skapas en livssanning för den blir då bara vägledande och inte fast om du känner att den är fel så gör du nya aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig. Det handlar om att byta ut en livslögn till en livssanning eftersom den begränsar dig i din egen utveckling som människa. Du kan fråga dig själv: ”Tar jag mig an den här situationen med en aktiv eller en låst inställning?” Svarar du ärligt att du har en låst inställning, så fortsätt att fråga: ”Finns det något jag kan göra åt det?” Det här kan hjälpa dig när du redan har åtagit dig något, men för tillfället inte riktigt känner för att genomföra ditt åtagande. De positiva lärdomar du erfar varje dag efter att du börjat med att skapa din verklighet utifrån vad som känns rätt för dig, stärker dig i din övertygelse att du ska bibehålla dina aktiva val och handlingar. De insikter eller inre påminnelser som betyder mest för att du ska kunna leva helt och fullt, kommer till dig under lugna stunder, då du är som mest avslappnad till exempel i sängen innan du somnar eller stiger upp om morgnarna, när du går ensam i naturen eller ägnar dig åt någon form av mental stillhet. Men du blir också påmind under dagen, när du ser, hör eller känner något som du tycker om (eller inte tycker om). Det är förvånande hur mycket aktiva val och handlingar kan lyfta dig som människa, i ditt sätt att leva vara och agera, ett aktivt synsätt förändrar dig direkt. Med ett nytt fräscht synsätt kan du leva helt annorlunda. Händelser som först verkar negativa kan vändas till något positivt om du bara känner efter om det känns rätt eller fel för dig och väljer bort det som känns fel för dig, på det viset så känns hela ditt liv meningsfullt hela tiden, då du agerar inifrån och ut. Skapandet av en livssanning · Vi har gjort ett aktivt val utifrån vår intuition vårt sanna jag. · Vi vågar utrycka vårt val i ord, tanke, känsla och handling. · Vi har valt i nuet och med eftertanke och utan hänsyn till konsekvenserna. · Vi är nöjda, ja tom stolta över våra val. · Vi bekräftar och kan offentligt deklarera vårt val. De som har utvecklat aktiva val och handlingar kan · Bättre handskas med konflikter och dilemman eftersom vi vet vad vi tycker i olika frågor som ibland skapar förvirring. · Bättre handskas med påverkan och påtryckningar eftersom vi har utvecklat förmågan att stå för våra åsikter och säga ifrån. · Formulera syften och vara mera medvetna eftersom vi har en mer genomtänkt grundsyn och vet tydligare vart vi ”är på väg”. Viktig frågeställning DEN AVGÖRANDE FRÅGAN LYDER Gäller den här livslögnen eller inte? Det är du som bestämmer, vad du väljer att tro på, bara du själv. Det är du som avgör vad som ger inre styrka och vad som får dig att tappa modet. Tron har en väldig kraft. Du bestämmer själv vad du ska tro att du klarar av och det är tron som styr ditt agerande. Det är viktigt att du väljer dina egna livssanningar, då dessa fyller dig med energi och stärker din tro på dig själv och på framtiden Ställ följande frågor till dig själv: Är du medveten om vilka livslögner som verkar styrande för dig ? Är du bra på att utveckla medvetna livslögner ? Hur ställer du dig till de strategiska livslögner som du har ? I vilken grad försöker du anpassa ditt liv till dina livslögner? Hur upplever du sammanhanget mellan dina livslögner och det du säger och gör ? Skapandet av din anpassningsförmåga Du får även lära dig under din uppväxt att bli anpassningsbar efter din sociala omgivnings krav och förväntningar, detta innebär att du blir en kopia av din sociala omgivning och alla dina naturliga anlag försvinner. Detta börjar vid 3-4 års ålder, innan denna ålder är du dig själv, vilket innebär att du är ditt sanna jag. Under din anpassningsprocess så lär du dig att inte visa dina känslor samt visa vad du tycker och tänker utan du ska vara snäll, lydig, glad, nöjd osv. Du får inte vara arg, ledsen, rädd, bråkig, levande, bedrövad, orolig osv. Du får lära dig på samma sätt som ett husdjur genom ogillande, bestraffning, belöning, utpressning samt annan påverkan, det fungerar tack vare att du som barn ville få bekräftelse samt bli älskad och uppmärksammad för att få detta och för att synas börjar du att tränga undan ditt spontana äkta sanna jag, du börjar att spela olika roller du låtsas vara någon annan än den du är, för att inte bli bortstött och hamna utanför din sociala gemenskap. Detta innebär att du inte vågar visa dig som den du verkligen är, om du gjorde det så skulle din sociala omgivning kanske inte tycka om dig, för du vet att om du visar dig som du inte är, tycker de om dig, men om du visar dig som den du egentligen är så kommer de kanske inte att tycka om dig. Denna process innebär att din själ ditt sanna jag försvinner. Därför har du mycket svårt att visa ditt rätta spontana äkta sanna jag och veta vad du egentligen tycker, tänker samt känner i olika situationer eftersom du fruktar att ingen kan tycka om och älska dig som du verkligen är. Därför håller du medvetet tillbaka det som är ditt sanna jag det som både du själv och din omgivning skulle må bra av att du visade. Jag är inte den du tror jag är. Jag är inte den jag tror att jag är. Jag är den jag tror att du tror att jag är. Om vi härmar eller kopierar andra kan vi kanske i bästa fall komma så långt som de kommit. Vi kan aldrig bli mer än en lite sämre kopia. Det enda sanna vi kan göra är att utgå från den person vi är. Vi tror också att vi måste få allt utifrån. Men vi har mer än vi anar inuti oss av kunskap, insikt, vilja och intuition. Alla föds med en vilja att utvecklas och lära sig. Till exempel lär sig små barn att gå av sig själva. De härmar inte andra småbarn, utan de utgår från sig själva och sin kropp. De lär sig på egen hand genom att pröva sig fram lite i taget. Det går av sig självt eftersom barn är nyfikna på omvärlden, de vill upptäcka och få kontakt. Plötsligt har de lärt sig att gå på egen hand och deras lycka och stolthet är fullkomlig ! Men det är så lätt att tillrättavisa ett barn och visa hur de ska göra. Vi tror oss veta och kunna hur andra ska göra saker. Varför inte istället ge barn en tilltro till att de kan lösa detta på egen hand och stötta, uppmuntra våra barn så att de kan finna en lösning själva. Det kanske tar lite längre tid inledningsvis. Men det centrala är att inte ta över, för då lär sig barnet redan från början att det ska lita på andras förmåga istället för att lita på och bygga upp sin egen förmåga. När vi en gång har börjat ”ta över” stannar barnets egen inre ”motor” sakta men säkert. Det tar bort den egna initiativkraften, inre motivationen och motverkar självständighet. Vi måste utgå från de egna förutsättningarna, inte andras, när vi går genom livet. Ju tidigare vi upptäcker detta desto bättre. Det grundläggande problemet i vårt samhälle är att vi ska efterlikna andra, istället för att utveckla något unikt eget. Detta förhållningssätt kan aldrig fylla os med stolthet och ge mening åt det vi gör. Att hela tiden försöka efterlikna andra dränerar vår energi. Vi tömmer oss på kraft om vi dagligen försöker leva upp till vårt samhälles krav och förväntningar. Dessa som säger oss hur vi ska bete oss hur vi ska leva, vara och agera. Vårt ego har tagit över våra liv! Utifrån dina livslögner och din anpassningsförmåga skapas ditt ego som är dina roller i livet, detta innebär att du genom ditt ego lever bara utifrån att få bekräftelse för vad du gör, har och presterar. Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar, den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra. Detta innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad all påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv. Hela ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara. Du lever hela ditt liv utifrån och in. Du agerar efter att försöka att tillfredsställa din längtan efter en inre frihet och trygghet så du fyller din tillvaro med yttre attribut och symboler såsom bilar, hus, pengar och kläder du lever utifrån och in istället för inifrån och ut. Vilket i sin tur innebär att du agerar hela livet utifrån vad andra, tycker, tänker och känner. Du söker hela tiden godkännande från andra för att bli omtyckt och bekräftad. Detta innebär i sin tur även att du blir beroende av yttre attribut du blir ”symbol” och ”objektsrefererande” du påverkas av allt som sker utanför dig själv såsom situationer, omständigheter, människor osv. Då du hela tiden söker efter godkännande från andra. Du känner ett behov av att kontrollera och att ha makt, denna makt bygger på symbol, attribut såsom, titlar, pengar, arbeten samt olika statusprylar. När du söker efter frihet och trygghet i symboler kan du aldrig hitta den, det är en illusion att söka frihet och trygghet i symboler. Detta innebär att du alltid kommer att vara otrygg. Symboler är förgängliga, de kommer och går, detta skapar ängslan, rädsla samt osäkerhet eftersom du byter bort ditt sanna jag mot symboler ofta slutar detta med att vi känner en stor tomhet inombords. Sökandet efter trygghet, säkerhet samt visshet är en bindning till det som du vet det kända vad är det du vet? Det du vet är det förflutna ett fängelse av gamla betingelser i detta finns ingen utveckling, detta innebär bara stagnation. När du lever i visshet låser du fast dig i gamla mönster, du förlorar flödet, kreativiteten, spontaniteten du blir till ett stelt mönster. Du blir fånge i hjälplöshet, hopplöshet, förtvivlan, dysterhet samt depression. Hela din trygghet består i att få bekräftelse för vad du gör har och presterar därför har du inte någon egen inre grundtrygghet, du är bunden av någon eller något för att vara någon. Du kommer att fortsätta att vara bunden tills att du vågar leva ut ditt eget liv och känna dig trygg med att vara den, som du egentligen är. Utan bundenheten till andra människor och till det materiella. Att Äga är ingen frihet. Genom att ge upp ditt behov av att äga. Då blir du fri. Egot har svårt att se andra gå sina egna vägar, eftersom vi själva har svårt att gå vår egen väg. Egot är blockerad i sin struktur och i sitt eget sätt att utvecklas. Egot vet inte vad det vill, därför att det går samma väg som alla andra, då egot är så blockerad av sin egen rädsla för vad andra ska tycka. Denna blockering visar sig till slut i olika fysiska och mentala symtom. Symtomen blir till slut något att skylla på för att slippa möta sin egen rädsla. Det är rädslan som hindrar oss från att göra det vi önskar. Rädslan för att inte bli accepterad av andra. Egot hjälper oss att strukturera och begränsa vår värld för att vi lättare ska kunna förtydliga och förstå den. Jag ser egot som ett hinder för själen att komma till tals, det vill säga ett hinder för den andliga utvecklingen, men vi får inte glömma att vi här och nu lever i en högst fysisk värld med bara små, tillfälliga glimtar av det som tillhör vår inre sanning vår själ vårt sanna jag. Vårt ego fungerar på ett linjärt, logiskt rationellt, strukturerat, matematiskt och begreppsmässigt sätt. Det drar slutledningar, resonerar, behandlar, väger information, sorterar, värderar, jämför, kontrollerar, klassificerar och analyserar. samt censurerar information för att fatta beslut. Det ser bara svårigheterna samt all negativitet samt agerar som en robot som gör en sak i taget. Egot skyr det okända och ovisshet samt förändringar som skulle kunna innebära överraskningar och oförutsägbara möten och händelser, och kan väl på så sätt liknas vid en stockkonservativ äldre herre, i stormhatt och kravatt, med ständiga kommentarer om hur mycket bättre det var förr. Egot lever av våra livslögner och anpassningsförmåga. Denne lever efter att vara någon, att bli accepterad genom att äga ”prylar” och människor, att vara någon genom utbildning, diplom, examen, pengar, statusprylar, utmärkelser, att veta bäst, att vara expert, göra sig synlig på olika sätt.. Att vara någon genom sitt yrke osv. Vårt ego vågar inte uttrycka vem vi är och vad vi tycker, tänker och känner. Därför att det har behovet av att vara omtyckt av alla andra i sin sociala omgivning, vilket innebär att det vi uttrycker är vad vi tror att andra förväntas av oss eftersom vårt ego lever av att bli bekräftad av andra, för att få känslan av att vara någon. Som egots opponent utnämner jag själen som är ditt sanna jag, det som är större än egot och en del av allt som är. Kalla det den gudomliga gnistan eller vad du nu kan tänka dig som är större än dina begränsningar. Själen skyr till skillnad mot egot inga förändringar och söker så småningom, när strukturen blivit alltför snäv hittar den vägar ut ur det kända och invanda. Utan att konsultera egot. Själen blir rebellen, revolutionären, som utmanar ordningen genom att visa dig hur verkligt kaos ser ut och som alltid, alltid kräver sin rätt att få vara och uttrycka sin sanna natur. Att bli påmind om själens expanderande och frihets älskande existens innebär alltid någon form av kristillstånd, inte minst för att vårt ego strider på liv och död varje gång dess struktur hotas. Ändå är det alltid egot som förlorar, säkert som amen i kyrkan, eftersom egot bara är en del av det komplex vi kallar människan, och som måste underordna sig lagar som är dolda för det begränsade egot. Den konservative och rebellen har ett märkligt men logiskt förhållande; de spelar ett ständigt utjämnade och balanserande spel för att göra dig till den komplexa människa du är. Båda har de såväl konstruktiva som destruktiva egenskaper, och det är du som hanterar effekterna av deras framfart. Ordning och kaos i ett liv är cykliskt och det kanske är något att lägga på minnet. Att bygga upp och bryta ner livsmönster och strukturer är något du gör hela tiden, i större eller mindre sammanhang. Ibland märker du det med all önskvärd tydlighet, medan du ibland bara känner en fläkt av effekten. Du behöver ditt ego för att överleva i det yttre konsumtionssamhället men du behöver bara den delen av egot som bearbetar information. Resten av egot avskärmar dig från insikt och glädje. Du måste gå utöver ditt ego och hitta ditt sanna jag. Ditt sanna jag är den föränderliga, djupaste delen av dig själv. Den är vis, kärleksfull, trygg och fylld av glädje. Ditt ego är viktigt i den yttre världen men ditt sanna jag är ännu viktigare. Du har hela livet förväxlat verklighet och illusion. Verklighet är att inse att du är gudomlig. Illusion är din yttre värld. Denna förväxling är skadlig för dig. Du längtar efter illusionen av trygghet i stället för själva tryggheten, som finns i ditt sanna jag som insikt och kärlek. En illusion är en felaktig uppfattning. Jag menar att det du upplever alltid är en illusion. Det du upplever är sant och helt riktigt, men du har fått en felaktig uppfattning om det du upplever. Du använder alla dina sinnen att uppleva med, både dag och natt och det du känner för det du upplever är alltid rätt, men du har fått fel uppfattning om det du upplever. Det du upplever är en symbol för en känsla. Det du upplever ska du inte läsa rakt av, det ligger en djupare sanning i allt du upplever. Det är inte människan eller saken i sig som du har känslor för. Dina känslor visar endast på ett behov hos dig själv. Det som du känner har med dig och dina känslor att göra. Människan som du berörs av på ett eller annat sätt, som du inte tycker om, eller känner behov av att ge till, eller få av, speglar dina egna behov. Människan är också en symbol för en del inom dig, är det en man, så handlar det om en spegling av din egen manlighet osv. Allt har ett symboliskt värde. När du ska läsa av en upplevelse symboliskt så har du behov av att se alla detaljer i upplevelsen, och sedan läsa dem symboliskt tillsammans. För att förstå vad symbolerna vill säga dig, så har du behov av att lägga in din egen känsla för upplevelsen i sammanhanget, för att få en rätt bild av det du upplevt. Du får då även en förståelse för varför du upplevde just det. Vi kan vara flera som tycker att vi upplever samma sak, men det som alltid skiljer sig, är vad du känner för upplevelsen och det är din känsla som gör upplevelsen unik. Jag vill påstå att hjärtat är en symbol för kärlek, ja jag tror det är sant, men om vi ska se den djupa symboliken som jag söker, så har du behov av att veta vad kärlek är. Kärlek är frihet. Vad är frihet? Frihet är att vara den vi är i grund och botten, att leva utan att söka accepterande från andra. Du ger andra kärlek genom att ge dem friheten att leva sina egna liv, genom att tillåta dem göra sina egna val, ta eget ansvar och ta hand om sina egna konsekvenser. Du ger dig själv kärlek genom att ge dig själv friheten att leva ut ditt eget liv på ditt sätt och ta ditt eget ansvar och dess konsekvenser. Du längtar efter att bli accepterad när du i verkligheten aldrig kan bli avvisad. Egot skapar illusioner och döljer sanningen. Egot måste lösas upp, först då kan du se sanningen. Med kärlek och förståelse får du det oändliga tålamodets perspektiv. Varför har du bråttom? Det finns ändå ingen tid det bara känns så för dig. När du inte upplever nuet, när du fördjupar dig i det förgångna eller oroar dig för framtiden, framkallar du plåga och sorg för dig själv. Tiden är också en illusion. Till och med i den yttre världen är framtiden bara ett system av sannolikheter. Varför oroa dig så mycket? Förståelse är terapi. Kärlek är den definitiva terapin. Terapeuter, lärare och gurus kan hjälpa dig, men bara under en begränsad tid. Riktningen är inåt, och förr eller senare måste vi ensamma gå den vägen. Men i verkligheten är du aldrig ensam. Om du måste mäta tiden, mät den då i upplevelser som du lärt dig av, inte i minuter eller timmar eller år. Du kan bota dig själv på fem minuter om du finner den rätta insikten. Eller på femtio år. Det är samma sak. Du kan minnas det för- flutna och sen glömma bort det. Släpp taget om det dvs. Sätt punkt för det och förlåt dig själv och andra för det som varit. Detta gäller barndoms trauman lika väl som det gäller förhållningssätt, missförstånd, livslögner som präntats in i dig samt alla gamla tankar. Hur kan du se på ett nytt och klart sätt när du har kvar alla de där tankarna? Tänk om du behövde lära dig något nytt? Från ett nytt perspektiv? Tankar skapar illusionen av vem du är. Egot upprätthåller den illusionen, och den illusionen skapar fruktan, ångest och en oerhörd sorg. Fruktan, ångest och sorg skapar i sin tur vrede och våld. Hur kan frid existera i världen när dessa kaotiska känslor dominerar? Trassla dig ur det här. Gå tillbaka till problemets källa. Du har då återvänt till tankar, gamla tankar. Sluta tänk. Använd i stället din intuitiva visdom för att uppleva kärlek igen. Meditera. Upptäck att allt hänger samman och är beroende av varann.. Upptäck enheten, inte skillnaderna. Se ditt sanna jag. Mental stillhet kan hjälpa dig att sluta tänka lika mycket som tidigare och hjälpa dig att påbörja din resa tillbaka. Du kommer att läkas. Du kan mer och mer att börja använda den oanvända delen av ditt inre. Du kommer att se. Du kommer att förstå. Och du kommer att bli vis. Sen kommer du att finna frid. Du har ett förhållande med dig själv lika väl som med andra. Varför är du rädd för att ta rimliga risker? Är du rädd om ditt rykte, rädd för vad andra ska tänka? Dessa rädslor har blivit betingade i barndomen. Ställ följande frågor till dig själv: Vad har jag att förlora? Vad är det värsta som kan hända? Är jag nöjd med att leva resten av mitt liv på det här sättet? Med döden som bakgrund: är detta någon större risk? Medan du mognar, var då inte rädd för att göra andra människor arga. Vrede är bara en yttring av deras osäkerhet. Men att vara rädd för denna vrede kan hindra dig. Vrede skulle bara vara fånig om den inte skapade så mycket sorg. Lös upp din egen vrede i kärlek och förlåtelse. Låt inte depression eller ångest hindra din mognad. Depression är att förlora perspektivet, att glömma bort och att ta saker för givna. Skärp din närvaro och uppmärksamhet. Nollställ dina livslögner. Minns vad du inte bör ta för givet. Växla perspektiv och minns vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Kliv ur gamla fåror. Kom ihåg att lyssna inåt på ditt sanna jag. Att ha ångest är att förlora sig i egot. Det är att förlora sina gränser. Där finns ett vagt minne av sårad stolthet, av förlust av kärlek, av förlust av tålamod och frid. Kom ihåg, du är aldrig ensam. Förlora aldrig modet att ta risker. Du är odödlig. Du kan aldrig bli skadad. Allt är kärlek. Med kärlek kommer förståelse. Med förståelse kommer tålamod. Och därefter stannar tiden. Och allting är nu. Verkligheten är nuet. Att uppehålla sig i det förgångna eller i framtiden orsakar smärta och sjukdom. Tålamod kan hejda tiden. Kärlek är det yttersta svaret. Kärlek är inte en abstraktion utan en påtaglig energi, eller ett spektrum av energier, som du kan skapa och hålla kvar inom dig. Var bara kärleksfull. Då börjar du att beröra ditt sanna jag inom dig. Känn dig kärleksfull. Uttryck din kärlek. Kärlek löser upp rädsla. Du kan inte vara rädd när du känner kärlek. Eftersom allting är energi, och kärlek omfattar alla energier, är allting kärlek. När du är kärleksfull och orädd kan du förlåta. Du kan förlåta andra och du kan förlåta dig själv. Du börjar nu se ur det rätta perspektivet. Skuld och vrede är åter speglingar av samma rädsla. Skuld är en subtil vrede som riktas inåt. Förlåtelse löser upp skuld och vrede. De är onödiga, skadliga känslor. Förlåt. Det är en handling i kärlek. Stolthet kan komma i vägen för förlåtelse. Stolthet är en av egots yttringar. Egot är det övergående, falska jaget. Du är inte din kropp. Du är inte din hjärna. Du är inte ditt ego. Du är större än allt detta om du lyssnar på ditt sanna jag. Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig, då handlar det om att du ska börja känna efter, hur du vill leva, vara och agera samt känna utan att vara rädd för att andra ska ogilla dig. För att finna svaret så handlar det att söka inom dig. Du kan aldrig tillfredställa en inre längtan med yttre medel. Utan det handlar om att uppfylla denna längtan inom dig. Jag vill påstå att ingen annan människa kan säga: ”Detta är du”. Du kanske kan försöka anpassa dig till den bild andra har av dig men när allt har skalats bort, vem är du då i själva verket? Det är viktigt att du först identifierar dig själv, inte i förhållande till din omgivning utan i förhållande till dig själv. Det är mycket viktigt att veta vem du är. Du kanske tror att du vet det, därför att människor har en tendens att identifiera dig med din roll, din mask och vilka saker som du omger dig med. Många människor som lever idag har mer pengar och prylar än deras förfäder någonsin vågade drömma om. Vi reser kors och tvärs över jorden för att söka annorlunda upplevelser och nya kulturer. Vi har tillgång till visdom och livs- erfarenhet från tre tusen religioner. Men ändå saknas något. Vi i västvärlden vet mycket om mänskligt beteende genom psykologin och en hel del om universum genom vetenskapen. Men när det kommer till att gå på djupet med frågor om andlighet och själen då står vi oss slätt. Vi människor har ett grundläggande behov av att nå den grad av självkännedom där vi säkert vet vad det är som driver oss, var vi kommer ifrån, vad vi skulle vara beredd att dö för. Det gäller för dig att komma till en insikt vad det innebär att leva för dig, vem du vill vara och vad du verkligen vill göra och uppnå i ditt liv och sträva mot det. Det handlar om att börja reflektera och komma till en insikt över ditt liv och bromsa i tid så att du inte bara låter ditt liv rinna ut i sanden, detta genom att komma till en insikt om vem du egentligen är och vad du verkligen vill göra med ditt liv, annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet, ångra varför du inte stannade upp någon gång i ditt liv, för att känna efter om det verkligen är det här som är livet, där allt snurrar på utan att du tänker på hur du vill leva.

More Events In Lerum

 26 October, Wednesday
 Lerum