Večer chval

 20 May
 v kostele u minoritů (sv.Janů)
  - - -
 Klára Smutná
"Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí." (Sk 2, 1-6) Všichni jste srdečně zváni na modlitební večer s písněmi chval. Na konci večera můžete těšit na agape, kde bude něco dobrého k snědku a když budeš chtít, budeme rádi, když něco dobrého doneseš i ty ;) http://www.vecerychval.cz/?id=5&id_item=22&action=mesto

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday