Vårgäddan 2015

 16 May
 Hävla, Sweden
  - <> - -
 Tobias Nylin
Detta är de fullständiga regler som kommer att användas vid tävlingen. Inga ändringar kommer att ske. Synpunkter på dessa regler kommer inte att bearbetas förrns efter denna tävlings slut och endast för att utveckla kommande tävlingar till det bättre. Kaptensmöte kl: 7.30 Tävlingstid: 8-18 Lagtävling i Spinnfiske efter gädda (1-3 pers/båt och lag) Start & Mål: Hävlabadet C&R-Tävling Arrangeras av Tisnarens SFK på Tisnarens VFVOF:s vatten Startavgift: 200:-/pers + Fiskekort 50:-/pers uppvisas/löses vid start. Årskort gäller 150:- av startavgiften går tillbaka som vinst Vinstplan: Vinnarlaget tar potten. Totalsumman av de 3 längsta gäddorna/båt vinner 150:- x antalet startande. Vid ett deltagarantal från 35st tar vinnaren 75% och ett andrapris införs och blir då 25% av potten. För att vara godkänd måste gäddan vara minst 70 cm. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Överskottet går till Tisnarens sportfiskeklubbs verksamhet Regler Varje båt är ett lag på 1-3 personer som skal försöka fånga 3 gäddor över 70cm och sedan summera de 3 längsta. Fisken fotas med EGEN kamera, mot mätbräda som tillhandahålls vid start. Fisken ska fotas med ”läppen” mot vinkeln på brädan och nummret ska synas. Stjärtfenan får tryckas ihop Fisken återutsätts snarast efter fotografering. Tag med usb-kabel och se till att kameran är inställd med rätt tid och datum. Ej återlämnad bräda debiteras med 250:- Tillåtna metoder är Jerk, Fluga och Spinnfiske med 1 aktivt spö/deltagare och konstgjorda beten Trolling och ALLT släpfiske efter båt är förbjudet. Rapporteringsplikt till tävlingsarrangör om misstanke finns att medtävlande bryter mot regler och/eller fiskar utanför utsatt område Regelbrott medför direkt diskvalificering Varje lag ska utse en kapten som SKA delta i kaptensmöte kl 7,30 för att få starta så va i god tid för anmälning och betalning. Alla som fullgjort sin anmälan genom betalning och haft sin kapten på kaptensmötet godkänner de regler som finns. Ange vid föranmälan vem som är kapten, telefonnummer och mail till denne samt namn på alla i båten Fullständig tävlingsjury som bedömer bilder vid målgång anslås vid start och kaptensmötet. Arrangör och domare Tisnarenssportfiskeklubb Tobias Nylin Tel: 073-4430444 Mail: tisnarenssportfiskeklubb@hotmail.com

More Events In

 15 December, Thursday