Välkommen till utbildningsdagen Familjer i sorg

 25 May
 Dalheimers hus
 Slottsskogsgatan 12 - 402 41 - Gothenburg - Sweden
 Dalheimers hus
Välkommen till utbildningsdagen Familjer i sorg 08:30 Kaffe & registrering 09.00 – 10.30 Tröst och hopp Pastor Nina Holgersson, anhörigkonsulent Anna Dagerud och diakon Inger Hallén Under föreläsningen får vi veta mer om bland annat Stöd till anhöriga efter förälders död. Stödgrupper för barn och unga i Göteborg. Om grupper för anhöriga till patienter inskrivna i ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) Om stödjande och hälsofrämjande arbete bland äldre med sjuka närstående En smula poesi smyger sig också in … 10.30 – 11.00 Förfriskningar 11.00 – 12.00 Att följa en person med obotlig sjukdom fram till döden - närstående inom palliativ vård Kurator/Socionom, Med Dr Inger Benkel. Hon arbetar inom Palliativ sektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, på sjukhusavdelning och ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) samt på Enheten för Utveckling och Forskning inom Palliativ vård. 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 14.30 Det är dödsviktigt att prata om döden I föreläsningen blandar Mia Berg, som är journalist och regionansvarig för Randiga Huset i Sundsvall sina egna erfarenheter av att förlora sin pappa som sjuåring med berättelser från sin bok Dödsviktigt och den senaste forskningen om barn och sorg. Det är känslor, tankar, fakta och verktyg för att ingjuta mod i alla oss andra. Mod att göra något när ett barn förlorat en älskad förälder. 14.30 – 14.45 Vad gör en anhörigkonsulent? Anhörigstödet riktar sig till alla – anhöriga, vänner eller grannar – som stödjer eller vårdar någon närstående som har en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller är äldre. Stödet vänder sig också till som är anhörig till någon med missbruk eller psykisk ohälsa. Anhörigkonsulent Boel Forsberg berättar om hur du som anhörig kan få råd och stöd Plats: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Kostnad: 650 kronor exkl. moms. Förfriskningar och lunch ingår. Sista anmälningsdag: 11 maj Anmälan görs via www.goteborg.se/dalheimershus eller mejla in din anmälan till thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se Glöm inte att uppge faktureringsadress inklusive organisationsnummer och eventuell specialkost.

More Events In Gothenburg

 17 May, Wednesday
 Gothenburg
 17 November, Thursday
 Gothenburg