Valg til Folketinget. X ved KLAUS! Stem på Klaus Riskær Pedersen.

 09 June
 Folketinget
 Christiansborg - 1240 København K - København - Denmark
 X ved KLAUS
http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/FAQ/Valg%20til%20Folketinget_VALG.aspx http://www.ft.dk/Dokumenter/Publikationer/Grundloven/Min%20grundlov/Kapitel%2004%20Valg%20til%20Folketinget.aspx http://valg.oim.dk/vaelgere/hvornaar-er-der-valg-eller-folkeafstemning.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=162511 http://da.wikipedia.org/wiki/Folketingsvalg

More Events In København

 19 November, Saturday
 København
 05 July, Wednesday
 København
 28 October, Friday
 København
 11 February, Saturday
 København
 10 November, Thursday
 København
 11 November, Friday
 København