UTDANNING I YOGA FOR MUSKEL OG SKJELETTPLAGER

 05 June
  Molde juni - Oslo og Bergen i september
  - - -
 Yoga & Meditation for aliveness and health - Katrine Berge
Utdanningen i «Yoga og meditasjon for muskel/skjelettplager og kronisk smerte» er et tilbud til etablerte yogalærere og helsepersonell som ønsker å øke sin kompetanse i møte med yogaelever, pasienter/klienter med muskel og skjelettplager og kronisk smerte, i undervisning i grupper og enkeltkonsultasjon. I denne utdanningen vil du lære hvordan å bruke yoga og meditsjon som verktøy for å arbeide med studenter/klienter/pasienter som har utfordringer med: - øvre rygg, nakke og skuldre - nedre rygg, hofter og bekken - muskelspenninger og langvarig smerte (smerte som har vart mer enn 3 mnd) Utdanningen er godkjent i Yoga Alliance 65 timer continuing education for RYTs. MÅL MED UTDANNINGEN: - Utvikle praktiske ferdigheter og teoretisk forståelse i yoga og meditative metoder spesielt for undervisning i grupper og enkeltkonsultasjoner for personer med muskel- og skjelettplager og kroniske smerter. - Utvikle evne til å skape et trygt læringsmiljø for dine yogaelever, klienter, pasienter, slik at de kan starte egen prosess med tilfriskning for bedre helse og velvære. HVEM KAN SØKE: (Opptakskrav er at du har gjennomført minimum en av disse) - Registrerte Yogalærere med minimum 200 timer godkjent fra Yoga Alliance (Utdannelsen er godkjent 65 timer Continuing Education i Yoga Alliance for RYTs) - MediYoga-Medisinsk Yoga instruktører/terapeuter - Helsepersonell (fysioterapeuter ol) som jobber med pasientpopulasjoner med muskel og skjelettplager og kroniske smerte. STED: Molde 2015: (søknadsfrist 5. mai 2015) Modul 1: 5-7. juni, Modul 2: 9-11. oktober, Modul 3: 4-6. desember Oslo 2015: (søknadsfrist 4. august 2015) Modul 1: 4-6. september, Modul 2: 2-4. oktober, Modul 3: 27-29. november Bergen 2015: (søknadsfrist 11. august 2015) Modul 1: 11-13. september, Modul 2: 5-6. oktober, Modul 3: 30. november - 1. desember MER INFORMASJON OG SØKNAD OM OPPTAK send mail til post@katrineberge.com eller ring tlf 45616263 Se også www.katrineberge.com/utdanning

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday