Uppstartsmöte Kvinnojouren i Sundbyberg

 18 May
 ABF Norra Stor-Stockholm
 Esplanaden 3C - 172 67 - Sundbyberg - Sweden
 Kvinnojouren i Sundbyberg
Hej! Den 10 mars skedde ett preliminärt uppstartsmöte där en interimstyrelse tillsattes bestående av: # IngMarie Bohmelin - Ordförande # Camilla Carlén - Kassör # Rebecca Mafredas - Sekreterare # Alva Forsblad - ledamot # Seher Celebi - ledamot Vi bjuder nu in till nästa möte, som kommer att bli Kvinnojouren i Sundbybergs första årsmöte, där vi bland annat kommer vi att anta stadgar, styrelse och verksamhetsplan med mera! Är du intresserad av att se vad du kan göra för att hjälpa till för att vi ska kunna få en kvinnojour i Sundbyberg? Tveka inte! Välkomna till årsmötet som kommer att vara den 18 maj kl 19.00 på ABF Norra Stor-Stockholms lokaler som ligger på adress; Esplanaden 3C, 17224 Sundbyberg.

More Events In Sundbyberg

 28 October, Friday
 Sundbyberg
 19 November, Saturday
 Sundbyberg
 27 October, Thursday
 Sundbyberg
 03 December, Saturday
 Sundbyberg
 08 December, Thursday
 Sundbyberg