UEFA Cieszyn czyli mistrzostwa piłki nożnej o puchar Dziekana WEiNoE

 16 May
 HALA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE
  - - -
 Cieszynalia
PUCHAR DZIEKANA ... 39 i pół.. minuty na boisku, czyli Cieszynalia na sportowo już 16 maja na hali UŚ w Cieszynie Jesteś osobą aktywną? Chcesz sprawdzić się w sporcie? Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej. Stwórz drużynę i zmierz się w zawodach, być może ze swoim wykładowcą na boisku! Drużyny mogą być mieszane (tzn. w jednej drużynie mogą grać zarówno panie jak i panowie) , bo w tym dniu liczy się przede wszystkim dobra zabawa!! Aby zgłosić swój zespół do rozgrywek lub uzyskać więcej informacji napisz maila na adres: magdalenaduleba@interia.pl, przesyłając w załączniku nazwę drużyny oraz nazwiska uczestników swojego zespołu, zapisy trwają do 04 maja b.r. Regulamin: 1. Prawo startu mają drużyny amatorskie (osoby niezwiązane kontraktem z żadnym klubem sportowym. mające min.16 lat) zorganizowane w drużynę pięcioosobową (4 zawodników w polu + bramkarz) 2. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą adresem e –mail magdalenaduleba@interia.pl najpóźniej do dnia 15.04.2015r. 3. Na liście należy podać imiona i nazwiska osób w drużynie oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt (kapitana) z organizatorem, numer telefonu komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy, ostateczną listę zatwierdza Organizator. 4. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości drużyn. 5. Drużyna liczy 5 zawodników na boisku + maksymalnie 6 rezerwowych graczy, w sumie w jednej drużynie może być 11 zawodników. 6. Obowiązuje strój sportowy i obuwie(obuwie typu halowego) 7. Turniej będzie odbywał się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną. 8.Nie obowiązuje przepis o spalonym. 9. Rzut karny wykonuje się z punktu wyznaczonego wewnątrz każdego pola karnego. 10. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym i powinny odbywać się w strefie zmian. 11. Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim, wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boczną boiska, ale nie dalej niż 0,5 m od niej. 12. Grę z autu zawodnik musi wznowić nie później niż po upływie 5 sekund, gdy piłka znajduje się ustawiona do wznowienia gry. 13. Gra wślizgiem jest niedozwolona i zabroniona. Dozwolona jest jedynie gra wślizgiem bezkontaktowym w sytuacji, gdy w pobliżu nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej. 14. Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest za niego rzut wolny bezpośredni, zaś w sytuacji gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny. 15. Jedynie bramkarz w polu karnym może interweniować prawidłowym wślizgiem. 16. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży. 18. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny. 19. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych a także palenia papierosów oraz innych używek mających wpływ na stan psychofizyczny. 20. W sprawach rozgrywek prosimy o kontakt z organizatorem pod numerem telefonu 500 767 014 lub 534 900 378. 21. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu. 22. Ustalenia nie ujęte w/w regulaminie należą do interpretacji organizatora. 23. Regulamin jest elastyczny i może ulec zmianie w związku z większą ilością zgłoszeń lub z powodu innych czynników.

More Events In

 15 December, Thursday