Tuyển thực tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản năm 2015!

 23 May
 Đại học Thành Đô, Hà Nội, Việt Nam
  Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội - 10000 - Hanoi - Vietnam
 Hà Ngô Xuân
Tuyển 500 thực tập sinh đi thực tập tại Nhật Bản năm 2015

More Events In Hanoi