Turíčna vigília

 23 May
 Prievidza, Farský kostol sv. Bartolomeja
  - - -
 Dušan Rončák
Príďte sa nami očakávať zostúpenie Ducha Svätého! V piatich blokoch prečítame celé (najkratšie) Evanjelium podľa sv. Marka. Čítanie bude sprevádzané projekciou fotiek zo Svätej zeme a spevom nášho zboru Bartolomejčatá.

More Events In

 15 December, Thursday