TUẦN LỄ VĂN HÓA ẨM THỰC AN GIANG LẦN II - 2015

 05 June
 Thành Phố Châu Đốc
  - 1597538282 - Chaudok - Vietnam
 TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH AN GIANG
Sự kiện thường niên được tổ chức lồng ghép trong thời gian cao điểm diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam từ ngày 05/6 - 10/6 (nhằm ngày 19/4 - 24/4 âm lịch) Sự kiện nhằm giới thiệu hình ảnh du lịch của tỉnh cũng như tôn vinh các giá trị ẩm thực của bốn dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm và Khơ-me sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang, tạo điều kiện giao lưu văn hóa ẩm thực với các tỉnh bạn.

More Events In Chaudok

 30 November, Wednesday
 Chaudok