[Training] Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

 25 May
 Yerevan, Armenia
  - - -
 Harmand Hilfmann School of Professional Psychology
Ծրագրի նպատակն է մասնակիցների մոտ ձևավորել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի մասնագետի հիմնական կոմպետենցիաներ: Ծրագիրը բաղկացած է 3 հիմնական բաժիններից` 1) մենեջմենթ, 2) կադրային վարչարարություն, և 3) հոգեբանական մեթոդները աշխատակազմի ընտրության, գնահատման և տեղաբաշխման մեջ: Հիմնական թեմաներն են` - ՄՌ Պլանավորում - ՄՌ Ընտրություն և տեղաբաշխում - ՄՌ Փոխհատուցումներ և արտոնություններ - ՄՌ վարչարարություն - ՄՌ ուսուցում և զարգացում - Կատարողականի կառավարում - ՄՌ գնահատման և տեղաբաշխման հոգեբանական մեթոդներ - Աշխատակազմի կոնֆլիկտայնության գնահատում, և այլն: Ավարտին տրվում է վկայական` Certificate in Human Resource Management և վկայականի հավելված: Ծրագրի տեսակը` երկարատև թրեյնինգային ծրագիր: Տևողությունը` մինչև 3 ամիս/42-60 ժամ (կախված մասնակիցների թվից): Արժեքը` 120’000 ՀՀ Դրամ: Ծրագրի կայք էջը` http://hilfmann.com/school/education_and_training_8_arm.html Գրանցվելու համար` - հեռ.` (093) 550299 - էլ.փոստ` school@hilfmann.com - սկայպ` hilfmann

More Events In

 28 October, Friday
 
 28 October, Friday