Tim Heggen Classic

 30 May
 Northview Middle School
 1302 N Ankeny Blvd - 50023 - Ankeny - United States
 Timothy Yates Heggen (TYH) Foundation
9:30 am Ankeny Centennial High School vs. North Polk 12:00pm Adel DeSoto Minburn vs. North Polk 2:30pm Adel DeSoto Minburn vs. Ankeny High School 5:00pm Newton vs. Ankeny Hawks 7:00pm Ankeny Centennial High School vs. Newton

More Events In Ankeny

 06 March, Monday
 Ankeny
 01 April, Saturday
 Ankeny
 04 May, Thursday
 Ankeny
 05 November, Saturday
 Ankeny
 27 October, Thursday
 Ankeny
 26 October, Wednesday
 Ankeny