Thera-Band Akademija / 6. i 7. jun 2015. Nikšić

 06 June
 Nikšić, Montenegro
  - 81400 - -
 Udruženje fizioterapeuta Crne Gore
Akademija fizioterapeutima stavlja na raspolaganje aktuelne informacije, naučno zasnovane, provjerene i dostojne povjerenja. Jedan od vidova garancije je i saradnja sa univerzitetima i stručnjacima iz cijelog svijeta. Akademiju po pojedinačnim djelovima (nivoima) mogu pohađati samo polaznici koji prethodno već imaju položen neki od nivoa Thera-Band Akademije, svi ostali polaznici pohađaju sva tri nivoa u paketu. Edukacija će biti održana u vremenu od 9 do 18 časova 6. i 7. Juna 2015.g. u Nikšiću. Poziv za edukaciju se nalazi na sledećoj adresi: www.fizioterapeuti.me/me/thera-band-akademija

More Events In

 15 December, Thursday