The Re:Enlightenment Exchange 5 Oslo: Knowledge as a Public Good

 18 May
 Litteraturhuset
 Wergelandsveien 29 - 0167 - Oslo - Norway
 Janne W. Olsrud
I en serie møter og flere bøker har The Re:Enlightenment Project (www.reenlightenment.org) utforsket hva arven fra opplysningstiden betyr i dag, med spesielt fokus på institusjoner, sjangere og teknologier for kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling. Etter å ha vært i London, New York, Santa Barbara m.m., er prosjektet nå kommet til Oslo. Målet med Re:Enlightenment Exchange 5 er å undersøke kunnskap som en kraft i verden, som en tilgjengelig ressurs som kan brukes, deles og spres. Institusjoner, mediene, formatene og nettverkene som i rundt tre hundre år har vært i bruk for å forvalte kunnskap, er i rask endring, som følge av både nye kunnskapsbehov og teknologiske endringer. Over to dager skal en gruppe forskere fra flere land diskutere disse spørsmålene i Oslo. I den sammenheng holder vi to åpne arrangementer: 18 mai kl. 17.00 på Litteraturhuset: Kampen om opplysningen: ytringsfrihet og/eller retten til å krenke? Hva er den største trusselen mot demokratiet – å undergrave ytringsfriheten med et bysantinsk system av etiketteregler eller å hevde en totalt meningsløs og usammenhengende rett til å krenke? Og hva slags lærdommer kan 1700-tallets opplysning bidra med? Debatten innledes med innlegg av Peter de Bolla, professor i kulturhistorie og estetikk ved University of Cambridge, og Frederik Stjernfelt, professor i semiotikk, idéhistorie og vitenskapsteori ved Københavns universitet. De Bolla har nylig utgitt boka The Architecture of Concepts. The Historical Formation of Human Rights. Stjernefelt har gjort seg bemerket i dansk og norsk offentlighet som en forsvarer av vestlige verdier, spesielt ytringsfrihet. Debatten ledes av Anne Fastrup (København) og Helge Jordheim (Oslo) og vil foregå på engelsk. Litteraturhuset, Amalie Skram, 18. mai kl. 17-19. 19 mai kl. 15 på Nasjonalbiblioteket: Er humaniora bærekraftig? En debatt om disipliner og merkelapper Humaniora tilhører en kunnskapsorden som i stor grad fikk sin form på 1700-tallet, som del av opplysningsprosjektet. Men har disiplinene og merkelappen som ble utviklet i denne perioden, utspilt sin rolle i dag? Trenger vi en ny kunnskapsorden? Trenger vi humaniorabegrepet? Debatten innledes med innlegg fra Cliff Siskin (New York University), William Warner (UC Santa Barbara), Shearer West (University of Oxford), Karen O’Brien (King’s College London) og Erling Sandmo (University of Oslo). Debatten ledes av Helge Jordheim og vil foregå på engelsk Nasjonalbiblioteket, tirsdag 19. mai, 15-17 Hjertelig velkommen!

More Events In Oslo

 27 October, Thursday
 Oslo
 01 December, Thursday
 Oslo
 06 December, Tuesday
 Oslo
 05 November, Saturday
 Oslo