Temakväll: Evighet - med Taizé och Open Space

 21 May
 Lomma Församling
 Skolg. 4 - 234 31 - Malmö - Sweden
 Nykraft
Välkommen till temakväll med Taizé och Open Space Succén fortsätter - i vår bjuder vi in till fem temakvällar kring viktiga och spännande ämnen. Vi använder oss av metodiken Open Space i Taizégudstjänstens form. Arrangemanget är avgiftsfritt - och vi bjuder på fika. De teman som vi kommer möta och arbeta med i vår, är: -- Tema: Kärlek -- Tid: Torsdag 22 januari kl 18.30-21 Huvudfråga: Vad är kärlek och vad kan kärlek förändra? Plats: Lomma församlingshem, Skolgatan 4, Lomma www.facebook.com/events/812238085509795/ -- Tema: Mening -- Tid: Torsdag 26 februari kl 18.30-21 Huvudfråga: Hur kan vi bidra till mening i vårt och varandras liv? Plats: Lomma församlingshem, Skolgatan 4, Lomma www.facebook.com/events/1562144610716940/ -- Tema: Förlåtelse -- Tid: Torsdag 26 mars kl 18.30-21 Huvudfråga: Vad är kraften i förlåtelse Plats: Lomma församlingshem, Skolgatan 4, Lomma www.facebook.com/events/632850826845845/ -- Tema: Min och din sanning -- Tid: Torsdag 16 april Huvudfråga: Hur kan vi förstå varandra? Plats: Strandkyrkan, Sävgången 2, Lomma www.facebook.com/events/1598800750364370/ -- Tema: Evighet -- Tid: Torsdag 21 maj kl 18.30-21 Huvudfråga: Finns det en evighet och vad är vår del i den? Plats: Strandkyrkan, Sävgången 2, Lomma www.facebook.com/events/722007377916336/ Varför temakvällar med Taizé och Open Space? Under hösten 2014 testade vi ett samarbete kring temakvällar. Anledningen var att vi i våra yrken och privat sett ett stort behov av att synliggöra kraften i de teman som vi valde för höstens temakvällar; Tillit, Livet & Döden, Hopp samt Tacksamhet. Vi skapade ett upplägg som inkluderade och bjöd in och vi insåg successivt under hösten den, i vissa fall, livsavgörande betydelse detta upplägg hade. I detta unika samarbete sammanför vi mentala, själsliga och andliga begrepp och världar. Och vi gör det tillsammans med dig! Vi använder oss av metodiken Open Space. Varje tillfälle har vi ett tema och en övergripande frågeställning. Om du vill får du gärna förbereda dig genom att ta med dig dina egna frågor på temat och ett engagemang för att utforska dem tillsammans med andra deltagare. Vi formulerar frågor och ger varandra utrymme att samtala, reflektera och skapa. Varje tema inleds med en kort inspirationsdel. Allt ramas in i Taizégudstjänstens form. Vi möts som längtande och sökande människor och förväntar oss att växa i tro, hopp och kärlek. Vi ser fram emot att se dig i vår och utforska tillsammans! / Jonas Gehlin, Gunnel Sjöbeck, Pelle Martinsson, Elisabet Ädelroth , Catharina Lindell & Stellan Nordahl våra organisationer: Lomma församling - www.svenskakyrkan.se/lomma Strandkyrkans församling - www.strandkyrkan.se Nykraft - Personlig utveckling & Ledarskap - www.nykraft.nu Kävlinge Begravningsbyrå - www.kavlingebegravningsbyra.se samt Color Your Life - www.adelroth.com ------------------------------------------------------------------- Vad innebär Open Space? Harrison Owen upptäckte Open Space-metoden 1983 när han i mötet med organisationer, företag, och arbetslag såg att den mest givande återkopplingen som gavs var under kaffepauserna. Då kände deltagarna störst engagemang… Harrison bestämde sig för att skapa en konferensform där deltagarna själva utformar programmet och organiserar mötet. Open Space är en mötesmetod som inte har någon förbestämd agenda. Den har använts för mängder av komplexa frågor som tex för att skapa fred och för att genomföra samhällsplanering och har bland annat använts av FN’s generalförsamling, i Rotary och i olika samfund världen över. Idag används Open Space-metoden för grupper från 5-2000 deltagare i minst 70 länder. Open Space bygger på dialog och delaktighet och drivs av deltagarnas engagemang och ansvarstagande. Detta innebär att du ges möjlighet att bidra med egna idéer och frågeställningar. ------------------------------------------------------------------- Vad innebär Taizégudstjänst? Kommuniteten i Taizé är ett kristet ekumeniskt brödraskap i Taizé, en by som ligger nära Lyon i östra Frankrike. Kommuniteten grundades år 1949 av Roger Schutz, broder Roger. Kommunitetens ekumeniska vision är att gå fram mot enheten istället för att vända tillbaka och diskutera vad som gått fel. I kommuniteten understrykes vikten av att försoningen inte begränsar sig enbart till den strängt taget ekumeniska sfären: människan måste försonas i sig själv, med varandra, över folkspråk- och kulturgränser. Inte desto mindre är Taizé starkt kristocentriskt och hämtar sin inspiration ur Bibeln och de tidiga kyrkliga skrifterna (kyrkofäderna) såväl som från mera modern spiritualitet från alla kristna traditioner. Livet på kullen (Taizé befinner sig på en kulle i en dalsvacka) präglas av bön och meditation – varje dag struktureras kring de tre gemensamma bönerna som sker på morgonen, innan lunch och på kvällen. Idag har Taizé blivit en viktig plats för unga kristna, varje vecka kommer tusentals ungdomar och unga vuxna från världens alla hörn till kommuniteten. Stora möten ordnas varje nyår i någon stad i Europa, dit upp till 80 000 ungdomar kan samlas enbart för att be, sjunga och samtala om tron. Taizégudstjänst är inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Generellt hålls ingen predikan, istället byggs mässan upp kring meditativa sånger, tystnad och textläsning. Våra Taizégudstjänster som ramar in kvällarna ansluter på temat för kvällen. ------------------------------------------------------------------- Presentation av arrangörerna: -- Jonas Gehlin -- Jonas Gehlin har varit präst i 12 år, sedan 2008 i Lomma församling. Jonas utmanar gärna invanda mönster och har under åren i Lomma haft hand om alltifrån barngudstjänster och konfirmandundervisning till samtalsgrupper och mötesplatser för vuxna. Gudstjänst- och församlingsutveckling är två prioriterade områden. Han har också dragit in trummorna i kyrkan och med ”The Churchtones” varit husband på Näringslivsdagen. Jonas menar att om vi vågar lyssna lite extra, dröja kvar lite längre, så kan det leda till något som går på djupet. Svenska kyrkan i Lomma vill fokusera på engagemang, lyhördhet och förmågan att ge ansvar. Här är antalet dop högt och mer än hälften av alla ungdomar konfirmerar sig. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/lomma -- Gunnel Sjöbeck -- Gunnel Sjöbeck har under många år varit engagerad i Lomma församling och i Lomma såsom samhälle. Hon älskar att skapa och målar tavlor, arbetar i glas samt läser dikter. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/lomma -- Stellan Nordahl -- Stellan Nordahl är officeren och civilingenjören som idag arbetar med de verkligt mjuka delarna av ledarskapet. Han inspirerar och entusiasmerar för att lyfta fram inre motivation och drivkrafter som viktiga verktyg. Stellan menar att det egna förhållningssättet förändrar inte bara hur man uppfattar och upplever saker och ting utan också hur sakförhållandena i sig förändras. Stellan är knuten till konsultfirman Kvadrat som ledarskapskonsult med uppdrag såsom värdegrunds- och visionsarbete samt teamutvecklingskurser. Under varumärket Nykraft ger han inspirationsföreläsningar inom personlig utveckling och ledarskap. Han är dessutom utbildare på ledarskapsprogrammen Insiktsfullt Ledarskap och Creativity Management samt driver skolutvecklingsfrågor via Ledarlyftet.nu. Läs gärna mer om Stellan på: www.nykraft.nu & www.insiktsfulltledarskap.se samt på hans Facebooksida www.fb.com/nykraft -- Pelle Martinsson -- Pelle Martinsson har varit pastor sedan 1989 och sedan 2002 i Lomma Missionsförsamling. Pelle menar att tillsammans skapas och anas meningen med att vi lever våra liv. Han anser att vi har en stor uppgift som kyrka att ta till vara våra unga och inte minst i att låta de allt mer ta plats i våra församlingar. Lomma Missionsförsamling bildades i slutet av 1800-talet och bedriver sedan 1987 verksamhet i Strandkyrkan. Strandkyrkan är en plats för förkunnelse, lovsång och tillbedjan. Svenska Missionskyrkan ingår i Equmeniakyrkan där man betonar den personliga avgörelsen för Kristus, den enskildes ansvar i församling och samhälle samt de demokratiska formerna för beslutsfattande. Läs mer på www.strandkyrkan.se -- Catharina Lindell -- Catharina Lindell är läraren som sadlade om till begravningsentreprenör i tredje generationen. Catharina håller ofta föreläsningar för olika organisationer där frågor om attityder kring döden lyfts. Hon hjälper även till vid konfirmandutbildningar. I föreläsningarna tar hon upp ämnen till diskussion såsom varför både ålderdom och död är så avlägset och nästan skrämmande i vår kultur. Kävlinge begravningsbyrå startades för mer än 100 år sedan och i början av 80-talet tog Catharinas morfar över firman. Idag drivs den av Catharina och hennes mor. Läs gärna mer om Catharina på www.kavlingebegravningsbyra.se -- Elisabet Ädelroth -- Elisabet Ädelroth är sjuksköterskan som mitt i livet och efter mångårigt arbete inom sjukvården och läkemedelsindustrin helt sadlade om för att följa sitt hjärtas röst och leva sin dröm. Med det egna och Lommabaserade design- och produktbolaget ”Color your life” får hon nu uttryck för sin kreativitet, vilken aldrig tycks sina! Tankar och idéer blir till färgglada alster för stora och små, och med dessa vill Elisabet förmedla både livslust, glädje och kärlek. Dessa tre ord har därmed blivit honnörsord i hennes företagande. Musiken och pianospelandet har också funnits med sedan barnsben och gått hand i hand med skolgång, universitetsstudier och yrkesliv. Elisabet har under flera års tid varit engagerad i olika aktiviteter inom Lomma församling. Läs gärna mer om Elisabet på www.adelroth.com

More Events In Malmö

 18 November, Friday
 Malmö
 28 April, Friday
 Malmö
 06 November, Sunday
 Malmö