Temadag om Regulær Debriefing i ÅRHUS – struktureret stabil samtaleteknik efter en alvorlig hændelse

 16 May
 Dansk Psykologforening, Fiskergade 39, 8000 Århus
  - - -
 Cecilia Schleicher
Dansk Psykologforenings Studentersektion Århus har hermed fornøjelsen af at invitere interesserede medlemmer til en gratis temadag om hvad Regulær Debriefing (RD) er, og hvordan man mestrer dette som nyuddannet psykolog. RD er et trivselsværktøj, den nyuddannede psykolog kan bruge overfor medarbejdere, der har behov for at bearbejde ubehagelige og voldsomme oplevelser – både i akutte situationer, og som systematisk trivselsværktøj til at kortlægge ubehagelig oplevelser. Der kan til tider opstå ubehagelige og belastende oplevelser for en medarbejder, og disse oplevelser kan påvirke medarbejderens trivsel, effektivitet, handle- og dømmekraft som følge af negative tanker og emotioner. RD er en systematisk og struktureret oprydning af den/de ubehagelige oplevelser med det formål at belastningerne ved hjernens egen hjælp bearbejdes. Medarbejderen kan således lægge oplevelsen bag sig. Samtidig styrkes medarbejderen med et øget kendskab til egne kompetencer og personlig styrke. På temadagen lærer og øver du metoden af RD, som du kan omsætte direkte til kommende praktisk arbejde, hvor der ofte rekvireres psykologer til den ”vanskelige samtale”. RD gennemgår systematisk den belastende oplevelse på 4 niveauer (fakta, tanker, emotioner/affekter og eksternalisering). Hændelsen bliver genfortalt i en fastlagt struktur og proces af ca. en halv times varighed. Medarbejderen bliver guidet igennem hændelsen fra start til slut uanset sværhedsgraden, og den metodiske tilgang gennem de fire faser, forbedrer medarbejderens styrke, kompetencer, eksternalisering og refleksion. RD er inspireret af psykologisk førstehjælp (debriefing) fra Center for Kriseterapi i Bergen og videreudviklet af Jörg Albers og bl.a. tilpasset kognitiv coaching. Underviseren er Jörg Albers som er psykolog og specialist + supervisor i psykoterapi, og han har 25 års erfaring indenfor klinisk psykologi. Han har udviklet Regulær Debriefing og etableret det i voksenpsykiatri Augustenborg samt Socialpsykiatri Sønderborg. Jörg er en erfaren underviser og formidler, og har holdt adskillige workshops og kurser både nationalt og internationalt. Han er herudover kendt som ekspert og udvikler af eksponeringsbehandling til reduktion af trang i forbindelse med misbrugsbehandling. Arrangementet er gratis for DPS-medlemmer og koster 100 kr. for ikke-medlemmer. Medlemmer af DPS har ligeledes fortrinsret til arrangementet. Vi har et max deltagerantal på 30 personer, så skynd dig at sende en mail hvis du vil være sikker på en plads. Meld også gerne afbud hvis du skulle blive forhindret i at komme, så kan en anden deltager få din plads. Tilmelding: Send snarest en mail med navn og medlemsnummer (står bag på Psykolognyt) til: holst-thygesen@hotmail.com Mange hilsner fra DPS Århus PS. ARRANGEMENTET BLIVER LIGELEDES AFHOLDT I KØBENHAVN SØNDAG D.10.MAJ

More Events In

 15 December, Thursday