TEDxKraków 2015 - Reconnect the Dots

 13 June
 ICE Kraków - Congress Centre
 Marii Konopnickiej 17 - - Kraków - Poland
 TEDxKrakow
PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH Kraków, jak każde miasto na świecie, zmienia się. Wydaje nam się, że jesteśmy w bardzo dobrym położeniu – wielu świetnie wykształconych mieszkańców, długa i bogata historycznie oraz kulturowo tradycja, malownicze otoczenie, tętniące życiem młode społeczeństwo i trudna do opisania, a jednak odczuwalna przez nas wszystkich energia. Obserwujemy w Krakowie również te same tendencje, które są widoczne w obszarach miejskich na całym świecie: siłę sieci społecznych, zarówno funkcjonujących online jak i offline, wszechobecną ideę „lokalności” w zglobalizowanym świecie, postrzeganej bardziej jako wartość niż miejsce, budowanie wspólnoty i trwałej integracji z naszym codziennym życiem. Pojawiają się również liczne inicjatywy, oddolne i otwarte, które przynoszą nowe rozwiązania na dobrze nam znane problemy (a także tworzą dla nas całkiem nowe, dla których trzeba będzie dopiero poszukać rozwiązania). Co powinniśmy zrobić, aby mieć znaczący wkład w zachodzące w naszym otoczeniu zmiany? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ale uważamy że kluczem jest nauczenie się jak pracować z osobami innymi od nas w taki sposób, aby zwiększało to nasze zasoby energii, a nie wysysało z nas sił. To nie jest proste i wymaga zaufania, a zaufanie najlepiej buduje się podczas kontaktu z drugim człowiekiem, twarzą w twarz – poprzez rozmowę, debatę, dyskusję. Dlatego zdecydowaliśmy, że tematem przewodnim tegorocznej edycji TEDxKraków będzie „Reconnect the Dots”, czyli “Połącz punkty na nowo”. Wysłuchamy prelegentów, którzy opowiedzą nam o tym, jak udało im się połączyć punkty, aby stworzyć coś nowego lub odkryć coś nieoczywistego i zastanowimy się, jakie nowe pomysły moglibyśmy wdrożyć w Krakowie. Ale naszym najważniejszym celem jest połączenie prawdziwych pasjonatów, twórców, oddanych jakiejś idei ludzi i zainspirowanie ich do zrobienia dużego kroku w przód. Bo punktami, o które tak naprawdę nam chodzi, jesteście Wy… Tegoroczne wydarzenie będzie największym z dotychczasowych przedsięwzięć TEDxKraków i mamy nadzieję zobaczyć się z ponad tysiącem z Was 13 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków, aby móc się spotkać, porozmawiać, posłuchać i coś zjeść. REJESTRACJA JUŻ TRWA->http://tnij.org/registertedxkrakow https://tedxkrakow.com https://fb.com/tedxkrakow https://twitter.com/tedxkrakow https://instagram.com/tedxkrakow/ Uwaga – wydarzenie na które się rejestrujesz jest płatne. Koszt to 65 PLN (zawiera cenę biletu, VAT i opłatę manipulacyjną za wystawienie biletu). Pamiętaj, że jesteśmy organizacją non-profit. Pieniądze z biletów wykorzystujemy, aby pokryć część kosztów organizacji (większość pokrywają partnerzy). ENGLISH VERSION STARTS HERE Kraków, like all cities around the world, is changing, and we think we’ve got a lot going for us – a lot of very well-educated residents, a long and rich historical and cultural tradition, a beautiful setting, a vibrant startup community and an energy that is difficult to describe, yet is felt by us all. We’re also observing many of the same trends that are seen in urban locations worldwide: the strength of online and offline social networks, a discussion of what the idea of “local” means in a globalising world, not to mention community-building and integration of sustainability into our everyday lives. And then we also see are the numerous open source and bottom-up initiatives that allow us to come up with new solutions to old problems (as well create new problems for us to solve). So with so much going on, and with many of us looking for ways to make a meaningful contribution, what should we do? There’s no one answer to that question, but learning how to work with a variety of people who are not like us, and in a way that increases everyone’s social energy and doesn’t suck us dry, is key. This isn’t easy and it requires trust, and trust is best built face-to-face, through conversations, debates and discussion. Join us on 13 June 2015 for the fifth TEDxKraków conference on „Reconnecting the dots”. We’ll be featuring speakers and performers who will show how they connected the dots to create something new, or reveal something that wasn’t obvious, and we’ll be featuring some new (and not so new) ideas that we think could be useful to us here in Krakow. But our real goal is to connect the people who are up to something in Krakow with each other and inspire them to keep going. So the dots we’re really talking about, are you… Remember – this event is organised on a non-profit basis by a group of passionate volunteers. We charge you a modest 65 PLN (includes ticket price, VAT and service fee for issuing the ticket) to help cover part of the costs of putting it on (the rest is covered by our lovely partners). REGISTER HERE: http://tedxkrakow.com/register?locale=en#info Find out more about TEDxKraków: https://tedxkrakow.com https://fb.com/tedxkrakow https://twitter.com/tedxkrakow https://instagram.com/tedxkrakow/

More Events In Kraków

 28 October, Friday
 Kraków
 26 November, Saturday
 Kraków
 07 November, Monday
 Kraków