Tameshigiri / Kenjutsu mit Shidoshi Claus Pleiner und Shihan Pino Durante

 06 June
 Bujinkan Shin-Ryû Dojo, Limburg 心龍道場
 Bahnhofstr. 72 - 65551 - Lindenholzhausen - Germany
 Bujinkan Shin-Ryû Dojo, Limburg 心龍道場
Bujinkan Shin-Ryû Seminar: Tameshigiri / Kenjutsu 06. / 07. Juni, 2015 Details siehe: www.bujinkan-limburg.de

More Events In Lindenholzhausen

 05 November, Saturday
 Lindenholzhausen
 05 November, Saturday
 Lindenholzhausen