Szkolenie certyfikowane przez Mindfulness Association: Mindfulness Practitioner Foundation Course w Warszawie

 16 May
 Centrum na Pięknej
 ul. Piękna 24/26 - 00-549 - Warsaw - Poland
 Mindfulness Association szkolenia w Polsce
Mindfulness Association oferuje ścieżkę edukacyjną, którą rozpoczyna 8 - miesięczne szkolenie uważności (mindfulness), kontynuacją jest 8 - miesięczne szkolenie współczucia (compassion), a zakończeniem szkolenie z wglądu (insight) i mądrości (wisdom). Oferowane są także szkolenia dotyczące technik nauczania uważności dla tych, którzy przeszli uprzednio przez roczną ścieżkę edukacyjną. Mindfulness Association jest rekomendowaną przez UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations (http://mindfulnessteachersuk.org.uk ) organizacją szkolącą nauczycieli mindfulness. Patronat nad szkoleniem objęło: Polskie Towarzystwo Mindfulness (Polish Mindfulness Association) i SWPS Koło Naukowe Mindfulness Szkolenia Mindfulness Practitioner Foundation course i Mindfulness Practitioner Certificate course to 4 moduły szkoleniowe, które odbywają się średnio co dwa miesiące. Trwają pełen weekend (sobota – niedziela). Część zajęć odbywa się w grupie wszystkich uczestników, niektóre z nich są realizowane w małych, około 15 osobowych grupach. Poszczególne moduły odbędą się: • 16-17.05.2015 r. • 11-12.07.2015 r. • 05-06.09.2015 r. • 07-08.11.2015 r. Wysokość opłaty za pierwszą część (pierwszy weekend) - Introductory Mindfulness Practitioner Foundation course - 690 zł + 23% VAT (848,70 zł brutto). Zapisy przyjmujemy do 5 maja, pozostało 10 miejsc (jak miejsca zostaną zarezerwowane - poinformujemy o tym). Cały przebieg szkolenia jest widoczny na infografice, dostępnej pod adresem: http://bit.ly/1AN4xbg Formularz rejestracyjny (z danymi do przelewu) jest dostępny pod adresem: http://goo.gl/forms/KeTzEq7326 Szkolenie jest odpowiednie zarówno dla początkujących i dla tych, którzy mają już praktykę mindfulness. Główny nacisk kładziony jest na praktyczny wymiar nabywania umiejętności, dlatego pomiędzy weekendowymi sesjami zadawane są zadania domowe, które obejmują regularne praktyki uważności, ćwiczenia codziennej uważności oraz prowadzenie dziennika. MODUŁ PIERWSZY: STAWANIE SIĘ OBECNYM 16-17.05.2015 Uważność jest definiowana jako zwrócenie uwagi na chwilę obecną poprzez doświadczenie danego momentu w sposób nieosądzający i akceptujący. Na początku zauważamy, że nasza uwaga jest jak motyl zmieniający miejsce, od jednej myśli do drugiej. W czasie tego weekendu zaczynamy pracę poprzez spowolnienie i ukierunkowanie naszego umysłu stosując regulację oddechu i liczenie. Następnie można wprowadzić praktyki, które wyciszą gonitwę myśli w naszych głowach i poprowadzą ją do świadomości sensorycznej ciała. W dalszej praktyce przekonamy się, jak odpocząć w chwili obecnej, przyzwyczajając się do odłączania od naszych nawyków oraz zachowań kompulsywnych. Z kolei, gdy nasza uwaga będzie skupiona na myśleniu, nauczymy się pracować ze wsparciem uważnych dźwięków i oddechu. Jesteśmy wprowadzani w ten stopniowy proces poprzez podstawowe praktyki mindfulness: zatrzymanie, ugruntowienie, odpoczynek i uważność. Jedną z praktyk jest skanowanie ciała oraz medytacja podczas chodzenia. Podczas każdego z modułów pracujemy nad rozwojem życzliwości jako podstawy współczucia. MODUŁ DRUGI: PRACA NAD ROZKOJARZENIEM 11-12.07.2015 Dzięki codziennej możliwości pracy z zakresu podstawowych praktyk mindfulness (zatrzymanie, ugruntowanie, odpoczynek i uważność) jesteśmy bardziej świadomi tego, jak poruszają się myśli w naszym umyśle oraz jakimi utartymi ścieżkami podążają. Jesteśmy coraz bardziej zaznajomieni z dynamiczną zmianą uważności i rozproszenia oraz zaczynamy dostrzegać, jak roztargnienie pochłania naszą energię. Zaczynamy również rozpoznawać nasze preferencje, które to znacznie ograniczają naszą uważność oraz nas samych. W tym module wprowadzamy uważny ruch jako sposób na integrację uważności z tym, jak postępujemy w życiu codziennym oraz 3-minutowe ćwiczenie oddechu jako sposób na przerwanie błędnego koła reakcji, w którym jesteśmy uwięzieni na co dzień. MODUŁ TRZECI: SAMOAKCEPTACJA 05-06.09.2015 Podczas całego szkolenia, nasza praca skupia się na dwóch obszarach: przekierowania uwagi na chwilę obecną używając techniki uważności, jednocześnie ucząc się akceptacji naszych wielopoziomowych wewnętrznych doświadczeń. Część praktyki uważności skupia się na pracy z silnymi emocjami, które się pojawiają i rozwijaniu zdolności do „przytrzymywania” trudnych doświadczeń w ciele i umyśle. Identyfikacja naszych wzorców reakcji pokazuje, jak ważna jest praca nad naszym stosunkiem do tych myśli. Jest to praca nad naszym podejściem do tych myśli i poprzez trening akceptacji uczymy się godzić z trudnymi myślami i emocjami, poświęcając im szczególną uwagę, przepełnioną życzliwością. To prowadzi do stopniowego zaniku identyfikowania się z naszym doświadczeniem, w którym pozwalamy sobie również na nie identyfikację z naszymi myślami. Stosujemy metodę RAIN (recognise, allow, intimate attention, non-identification / rozpoznaj, pozwól, osobiste zainteresowanie, nie identyfikowanie się) jako trening akceptacji i praktykę życzliwości, które dają nam poczucie wewnętrznego dobrostanu. Wprowadzamy także bardziej rozszerzoną wersję trzyminutowego oddechu, dzięki któremu uczymy się życzliwego stosunku do trudnych myśli, uczuć oraz emocji, pojawiających się w codziennym życiu. MODUŁ CZWARTY: PODŁOŻE ODCZUĆ I OBSERWATOR 07-08.11.2015 W tym module poznajemy model „undercurrent and observer” / „podłoże odczuć i obserwator” jako sposób na wytyczanie wewnętrznego krajobrazu naszego umysłu i rozeznania, gdzie może nastąpić zmiana. „Undercurrent”/ „podłoże odczuć” odnosi się do ciągłego strumienia myśli, emocji, wspomnień i obrazów, które nieustannie przenikają przez nasz umysł, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. „Observer” / „obserwator” odnosi się do tej części naszego umysłu, która dostrzega podłoże odczuć i ma zdolność autorefleksji. W miarę pogłębiania naszej praktyki, uczymy się odstępowania od podłoża odczuć i pozostawienia go samemu sobie. Równocześnie skupiamy się na pracy nad preferencjami naszego obserwatora. To właśnie tu, w tym miejscu naszego treningu może dojść do zmiany. Podczas tego modułu łączymy wszystkie tematy z poprzednich trzech modułów i pomagamy uczestnikom wypracować regularną praktykę uważności w ich życiu. Ukończenie kursów Introductory Mindfulness Practitioner Foundation course i Mindfulness Practitioner Certificate course, jest początkiem drogi szkolenia dla nauczycieli MBLC (Mindfulness-Based Living Course). Ukończenie wyżej wymienionych kursów nie upoważnia do prowadzenia 8-tygodniowych kursów MBLC. OSOBY KONTAKTOWE: Magdalena Kłos: magdawroc( at )wp.pl - informacje Anna Gubernat: a.gubernat( at )mindfulnesskursy.pl - rejestracja, opłaty

More Events In Warsaw

 31 January, Tuesday
 Warsaw
 29 October, Saturday
 Warsaw
 16 November, Wednesday
 Warsaw