Symposion: Søren Harnow Klausen: Hvad forfatteren har i sinde. Intention, mening, forfatterstrategier og metakognition

 28 May
 Syddansk universitet, U91
  - - -
 Foredragsforeningen Symposion
Den franske forfatter Michel Houellebecq udtalte i et interview med Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (25. januar 2015) om den sidste sætning i sin kontroversielle bog Soumission – hvori hovedpersonen François bedyrer at han ikke fortryder sin omvendelse til Islam – at han “lige så vel kunne have skrevet det modsatte”. Udsagnet kan forstås som en provokation, men rejser også seriøse spørgsmål om forholdet mellem forfatter, skrivepraksis, tekst og værk. Det klassiske syn på teksters mening – at meningen er bestemt af forfatterens intention, også kaldet intentionalisme – var gennem en stor del af det 20. århundrede prygelknabe for strømninger som nykritik, strukturalisme, filosofisk hermeneutik og dekonstruktion. Efterhånden som disse strømninger har mistet indflydelse, har det genvundet meget af sin popularitet, og litteraturteoretikere og filosoffer som Hirsch, Juhl, Iseminger, Levinson og Irwin har bidraget til at videreudvikle det. Men selv om det i dag fremstår mindre kontroversielt, er dets implikationer stadig underbelyste, hvis ikke uigennemtænkte. Hvilken slags intentioner bestemmer meningen, og hvordan og hvorvidt gør de det? Hvilken form for mening drejer det sig om? Hvordan skal man forstå tekster skrevet af flere forfattere (sådan som sagprosatekster i stigende grad er det), eller tekster der er sammenstykket af andre tekster? I foredraget vil jeg diskutere disse spørgsmål og pege på udfordringer og muligheder for en tidssvarende og tilstrækkeligt sofistikeret intentionalisme.

More Events In

 15 December, Thursday