Svatodušní svátky

 22 May
 Hradec Králové - katedrála Svatého Ducha
  - - -
 Milada Fejtková
Pátek - 22. 5. - 18:30 - mše svatá - requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška Sobota - 23. 5. - 9:00, 10:15, 11:30 - přednášky 12:30 - zakončení Svatodušní duchovní obnovy modlitbou 18:30 - mše svatá s udílení svátosti biřmování - b. Jan Neděle - 24. 5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého 6:30, 9:30, 11:00 - mše svaté 9:30 - slavnostní pontifikální mše svatá - b. Jan žehnání růží 17:30 - slavnostní zpívané nešpory s katedrální kapitulou Pondělí - 25. 5. - Pondělí svatodušní 7:00, 9:30 - mše svaté

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday