SƯỚNG CÙNG BOLERO ngày 24 tháng 5 năm 2014

 24 May
 POSH Live Music
 376 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3 - - Ho Chi Minh City - Vietnam
 Tra Thanh Vo

More Events In Ho Chi Minh City

 10 March, Friday
 Ho Chi Minh City
 13 November, Sunday
 Ho Chi Minh City
 29 October, Saturday
 Ho Chi Minh City
 26 October, Wednesday
 Ho Chi Minh City
 21 November, Monday
 Ho Chi Minh City
 12 December, Monday
 Ho Chi Minh City