Sundedagen

 13 June
 Sunde i Sunnhordland.
  - - -
 Sunde Grendalag
Juni den 13ende skipar unge entusiastiske medlemer av Sunde grendalag familiedag i Sunde båtlag sine lokale. Dagen er spesielt retta mot barna og vil ha et maritimt preg . Detaljprogram blir lagt ut på grendalaget sine sider seinare. Kontaktperson er Heidi Lee. Hugs å spre dette gode budskapet med dei som ikkje har FB. NB. Det vil bli program for voksne på kvelden. Detaljer kommer senere.

More Events In

 15 December, Thursday