Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa w Krakowie pt. " Współczesne Wyzwania Prawa Prywatnego"

 29 May
 Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
  - - -
 Koło Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ
Koła Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prawa Gospodarczego i Handlowego, Postępowania Cywilnego mają niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową w Krakowie, której tematem będą istotne problemy Prawa Prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego i handlowego oraz cywilnego (w tym postępowania cywilnego) . INFORMACJE PODSTAWOWE Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 roku w Krakowie na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem Konferencji jest przekrojowe spojrzenie na wyżej wymienione trzy gałęzie prawa prywatnego pod kątem aktualnych problemów prawnych i zachęcenie do otwartej dyskusji nad kształtem i przyszłością poszczególnych rozwiązań prawnych. INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW Przewidywany czas na wystąpienie to 15 minut. Autorem referatu i prelegentem może być wyłącznie ta sama, jedna osoba (zakaz współautorstwa). Referaty wygłoszone wcześniej na innych konferencjach naukowych nie kwalifikują się do przyjęcia. Do udziału w charakterze prelegentów zapraszamy doktorantów i studentów z ośrodków naukowych z całej Polski. Osoby mające chęć wziąć czynny udział w Konferencji są zobowiązane, w terminie do 10 maja 2015 roku, wypełnić formularz zgłoszeniowy (http://goo.gl/forms/2VMRoUNOeA) i przesłać abstrakt (250-300 wyrazów, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm) na adres pwi.wpia@gmail.com. Abstrakt nie powinien zawierać informacji o autorze wystąpienia. Wystąpienia będą certyfikowane. Osoby pragnące wziąć udział w charakterze uczestników biernych prosimy o wysłanie maila na adres : pwi.wpia@gmail.com Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru referatów, które będą mogły być wygłoszone na Konferencji. Informacja o referatach, które zostały dopuszczone do wygłoszenia, będzie opublikowana najpóźniej do 15 maja 2015 roku. PODSUMOWUJĄC : 1) Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 r. w Krakowie. 2) Zgłoszenia (za pomocą formularza) i abstrakty (mailowo na adres pwi.wpia@gmail.com) należy wysyłać do 10 maja. 3) Ogłoszenie o referatach, które zostały dopuszczone do wygłoszenia - najpóźniej 15 maja 2015 roku. FORMULARZ: http://goo.gl/forms/2VMRoUNOeA ABSTRAKTY: pwi.wpia@gmail.com REGULAMIN: https://docs.google.com/document/d/1CJGWeHLogmhV95saibjEsmYXdPuwIljANm3o7noF4gc/edit

More Events In

 15 December, Thursday