STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer (inkl. medisinsk behandling)

 18 May
 SOTS kurssenter
 Kalhammarveien 54 - 4007 - Stavanger - Norway
 SOTS kurssenter
Målgruppe: Dekksoffiserer som skal oppdatere sin vidergående sikkerhetsopplæring og medisinsk behandling. Forkunnskap: Gyldig videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) og minimum 12 mnd fartstid i sertifikatpliktig stilling siste 5 år. Varighet: 4 dager Pris: 12.000,- kr Les mer: http://no.sotskurs.no/kurs/stcw-vs-oppdatering-for-dekksoffiserer-inkl-medisinsk-behandling

More Events In Stavanger

 11 November, Friday
 Stavanger
 14 December, Wednesday
 Stavanger
 10 December, Saturday
 Stavanger