Sri Lankan Wesak Festival Tokyo Japan 2016

 28 May
 
  - - -
 Shashi Bimal Prabath
Sri Lankan Wesak Festival Tokyo Japan 2016
ශ්‍රී ලාංකික වෙසක් උත්සවය 2016 මැයි ජපානය වෙසක් උත්සවය ටෝකියෝ අසලම නගරයක පැවැත්වීමට තීරණය විය ජපානයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන්ම වූ වෙසක් උත්සවයක් 2016 වසරේ වෙසක් මස පැවැත්වීමට ජපානයේ සිංහල බෞද්ධ සංගමය අපේක්ෂා කර සිටිමු. ජපානයේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකික විහාරස්ථාන, ස්වේච්ඡා සංවිධාන හා ජපානයේ වෙසෙන සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවේ ඒකරාශිත්වයෙන් හා දායකත්වයෙන් මෙම කටයුතු සංවිධානය කිරීමට අප අදහස් කර සිටින අතර මෙම මහඟු කර්තව්‍යය සඳහා ඔබගේ සහයෝගය ද බලාපොරොත්තු වෙමු. අපේක්ෂිත වැඩසටහන් (ඉඩකඩක් හා හැකියාවක් වෙතොත්) 1 සීල සාමාදානය ........ධර්ම දේශනා ,ධර්ම සාකචඡා ,භාවනා,දාන පුජා,සෙත්පිරිත් දේශනා 2 කුඩා ප්‍රමාණයේ වෙසක් කූඩු 3 දර්ශනීය විදුලි ආලෝක සැරසිලි හා වෙනත් සැරසිලි 4 වෙසක් කූඩු තරග හා ප්‍රදර්ශන 5 මහා බත් දන්සල 6 වෙනත් දන්සල් (සිසිල් පැන් හා අතුරුපස) 7 සංස්කෘතික සංදර්ශන 8 අසරණ සරණ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම 9 වෙසක් තොරණ 10 "අසිරිමත් වෙසක් දිනය" i ළමුන් සඳහා චිත්‍ර තරග, ii බොදු ගී ගායනා ,iii පද්‍යය රචනා (බොදු) 11 මහා සභා රැස්වීම මෙම උතුම් වැඩසටහන ජාතික කර්තව්‍යයක් වශයෙන් සළකා ඔබත් ඔබගේ සහභාගීත්වය හා සහයෝගය ලබාදෙන්න. ජපානයේ ශ්‍රී ලාංකික වෙසක් උත්සව සංවිදායක මණ්ඩලය, ජපානයේ සිංහල බෞද්ධ සංගමය Prabath - 070 6575 2727 Umesh - 080 2330 0120 e mail : sinhalabuddhistsjapan@gmail.com 2016 ජපානයේ ටෝකියෝ ජාතික වෙසක් උත්සවයේ පරමාර්ථ ජපානයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව තුළ බෞද්ධ පුනරුදයක් ඇතිකිරීම 1 වසරට ම එකදිනක් හෝ ජපානයේ සියලුදෙනා එකතුවන ලංකාවට අවේනික උත්සවයක් ලෙස 2 වසරේ එකවරක් වත් ආගමික කයුත්තකට සන්බදකර ප්‍රබෝදයක් ඇතිකිරීම 3 ජපානයේ ඇති ලංකික පන්සල් වලට ප්‍රචාරයක් දී දායකබවතුන් වැඩි කිරීම 4 ලංකාව පිලිබදව විදේශිකයන් ට හොද ප්‍රතිරූපයක් ඇතිකිරීම සදහා 5 ලංකාවේ නියම වෙසක් අසිරිය ජපානයේදී විදගැනීමට 6 සියුම වයස් කාණ්ඩ ,තරාතිරම් බේදයකින් තොරව සියලුදෙනා එක්ව යමක් කිරීමට 7 ලංකාවේ සිටින ලාංකිකයන්ට ජපානයේ අපගෙන් ආදර්ශයක් 8 වසර පාසා පවත්වන උත්සවයක් ලෙස ආරම්බයක් ලබා ගැනීම 9 දේශපාලනය,ව්‍යාපාර,අමනාපකම් ,සුරා සුදුව , නොමැති හෝ මුලික නොකරගත් ජාතික උත්සවයක් 10 රටට දැයට වැඩක් කිරිමට අවශ්‍ය අඩිතාලමක් සැදීම 11 ජපානයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය හා හැකියාවන් එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවක් වශයෙන්... 2015年5月 スリランカ式ウェサク祭日本初上陸 日本全国のスリランカ人とスリランカ寺院の協力と支援を受け開催します 皆さま誘いあわせお越し下さい お祭りではウェサク・クードゥワという日本由来のランタンを灯し華やかにお祝いするのがスリランカ流です 提灯から巨大に進化した南国の華やかなランタンとイルミネーションが会場を飾ります 他には ウェサク・クードゥワのコンテスト スリランカの食べ物や飲み物など スリランカ寺院の協力を得てご来場のみなさまに 祝福の糸を差し上げたり。 1開催スピーチ 2小型ウェサクランタン 3ウェサク照明(イルミネーション)他のウェサックの飾り 4ウェサクランタンや照明飾りなどの展示会とコンテスト 5カレーライスの配付 6お飲み物デザートなどほかの配付 7文化娯楽プログラム 8ボランティアプログラム開始 9ウェサクパンダル(飾り絵、絵画) 10アートコンぺティション タイトル:素晴らしいウェサクデー  (締め切りは5月xx日) 11スピーチ 日本スリランカウェサク実行委員会 Prabath - 070 6575 2727 Umesh - 080 2330 0120 e mail : sinhalabuddhistsjapan@gmail.com skype : sb.japan Vesak Festival – May -2016, Tokyo, Sinhala Buddhists Association Japan ජපානයේ සිංහල බෞද්ධ සංගමය Saitama-Shintoshin Station Or Kitayono Station Saitama Super Arina Keyaki-Hiroba 2nd Vesak Festival In Tokyo , Japan has been planned by Sinhala Buddhists Association in japan with the support of all Sri Lankan Buddhist Temples in Japan, volunteer organisations and the Sri Lankan Community living in japan on May 2016 for the benefit of the Sri Lankan community living in Japan. The festival will be on a Sunday filled with a great variety of activities. We, the organizers of the festival therefore, wish to receive generous support of all Sri Lankan Community living on Japan for the successful implementation of the festival. Subjected to the availability of time and feasibility of implementation, following are the line-up of the events proposed. 1. Wellcome Speech 2. Small Vesak lanterns 3 Illuminations and other Vesak relevant decorations 4. Vesak lanterns competition and exhibition 5. Rice and curry “Dansal” 6 soft drinks and desert “Dansal” 7. Cultural show 8. Launching of a program to support needy individuals 9. Vesak pandal 10. Art contest for children,“Wonderful Vesak Day” 11 carol songs 131. Blood Donation The greatest support and the generous contribution of the enthusiastic Sri Lankan Community living in Japan is profusely appreciated for the successful implementation of the inaugural “Vesak Festival” in Tokyo, Japan. May the blessings if noble triple gems be with you. Sri Lankan Vesak Festival Organising Committee, SBAJ Prabath - 070 6575 2727 Umesh - 080 2330 0120 e mail : sinhalabuddhistsjapan@gmail.com skype : sb.japan වෙසක් උත්සවය සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් ද ඇතුළත් වන අතර එම අංගයන්ගේ සංවිධාන කටයුතු වෙන් වෙන් වශයෙන් භාරගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔබගේ ඉදිරිපත්වීම ද අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. 1. වෙසක් කූඩු සෑදීම හා ප්‍රදර්ශනය කිරීම 2. සැරසිලි කටයුතු 3. භක්ති ගීත වැඩසටහනක් 4. වෙනත් සංස්කෘතික අංග 5. දන්සැල් ප්‍රථම වරට ජපානය තුළ මෙවැනි උත්සවයක් පැවැත්වීමට ඔබ සියලු දෙනාගේ සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙමු. හැකිනම් ඔබ ද ඉහත එක් අංගයක් භාරගෙන කණ්ඩායමක් වශයෙන් සංවිධානය කිරීමට ඉදිරිපත් වන්න... වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් A වෙසක් කූඩු සැදීම , 2mx 2m ප්‍රමාණයේ ඇතුලත අලොකාර වෙසක් කුඩුවක් ප්‍රවහනය,හා අමුද්‍රව්‍ය පහසුකම් කල්පනාකොට නිර්මාණය කල යුතුය විදුලි බල්බ බැටරි මගින් ක්‍රියාකරන ඒවා සුදුසුවේ සැරසලි , 2m පළල ,දිග ඇතුලත ඕනෑම බෞද්ද සරසිල්ලක නිරමාණයක් B දන්සැල් 200 සිට 500 අතර දෙනෙකුට සැහෙන පරිදි සුදානම් කරගෙන පැමිණිය යුතුය පිගන්,හැදී ,ටෙන්ට් එක ටමන් විසින් සපයාගත් යුතුය උදා ; 1 පාන් සහ සිනිසම්බෝල 2 කෙක් සහ කෙසෙල් 3 තේ සහ ඉගුරු බිස්කට් 4 බෙලිමල් හකුරු 5 තැබිලි 6 කොලකැද 7 අයිස් ක්‍රීම් 8 පලතුරු සලාද 9 සරුවත්/පැනිබිම 10බත් අ කහබත් සිනිසම්බෝල 11 නුඩ්ල්ස් 12 කඩල C චිත්‍ර තරගය " අසිරිමත් වෙසක් දිනය" මාතෘකාව යටතේ A4 ප්‍රමාණයේ කොලයක හෝ A3 කොලයක චිත්‍රය නිර්මාණය කලයුතුවේ වයස් සීමාවක් නොමැත එම මාතෘකාව යටතේ රචනා , කවි , ගීත ද ඉදිරිපත් කල හැක Prabath - 070 6575 2727 Umesh 080 2330 0120 e mail : sinhalabuddhistsjapan@gmail.com skype : sb.japan

More Events In

 15 December, Thursday