อบรมฟรี "solarooftop" จบแล้วรับวุฒิบัตร

 11 June
 ศูนย์พัฒาฝีมือแรงงานแห่งชาติ จ.ชัยภูมิ
  - - -
 Spstraining
เนื่องด้วยขณะนี้รัฐบาลได้หนุมให้มีการติดตั้งแผง solacell เพื่อขายคืนรัฐบาล และเป็นการลดค่าไฟฟ้าในบ้านได้ด้วย แต่ปัญหาคือประชาชนทั่วไปยังไม่รู้ว่าต้องทำยังงัย หรือติดตั้งเองได้หรือไม่ โดยไม่ต้องให้คนอื่นมาติดตั้ง @ การประเมินอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน เพื่อติดตั้งแผง solacell และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป @ ทำอย่างใรให้ค่าไฟฟ้าในบ้านลด และจะให้ลดไปได้เท่าใหร่ต่อเดือน @ ทำอย่างไรจะขายไฟคืนการไฟฟ้าได้ อย่างปลอดภัย และถูกกฎหมาย @ ขั้นตอนในการขายไฟฟ้าคืนต้องทำอย่างไร ทั้งเรื่องเอกสาร และการปฏิบัติ โดยจัดอบรมที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ัยภูมิ วันที่ 11-14/06/58 อบรม 4 วัน หลักสูตร 30 ชั่วโมง ฟรีค่าลงทะเบียน วิทยากรโดย อ.ดร.ประวิทย์ สุดประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเทคโนโลยี (การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นบางบอน โทรจองลงทะเบียนได้ที่ 089-4289170 คุณ สราวุธ line id:PiagHiFi

More Events In

 15 December, Thursday