Sliem Għalik

 22 May
 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq
 Misraħ ir-Repubblika - ŻRQ1010 - Zurrieq - Malta
 Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq
Wara 7 snin u wara diversi talbiet, is-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani flimkien mal-Kumpanija Teatrali Luliana ser jerġgħu itellgħu id-dramm 'Sliem Għalik', nhar il-Ġimgħa 22 ta' Mejju, ix-xahar dedikat lil Ommna Marija. Id-dramm fi tlett atti huwa taħt id-direzzjoni ta' Joe Farrugia d-Dulli u ser jittella fis-Sala tal-iskola primarja taż-Żurrieq. Biljetti għall-bejgħ mill-bar tal-Kazin, Rose Caruana u Katie Saliba.

More Events In Zurrieq

 29 October, Saturday
 Zurrieq